Integriteitsbeleid maken: effectief en geborgd | Berenschot

Dienst

Integriteitsbeleid

Wij helpen uw integriteitsbeleid naar een hoger plan te tillen en te waarborgen in de toekomst.

Evaluatie en ontwikkeling

Vrijwel alle (semi)publieke organisaties voeren inmiddels beleid op het gebied van integriteit. Helaas is dit integriteitsbeleid nog maar zelden effectief. Vaak zijn medewerkers onvoldoende op de hoogte van de regels en procedures, wordt er beperkt over integriteit gesproken en weten managers en medewerkers niet wat er van hen wordt verwacht. Een van de oorzaken is dat beleid onvoldoende aansluit bij de dilemma’s en opgaven op de werkvloer. Die zijn voor een ambtenaar die bezwaren op het gebied van ruimtelijke ordening afhandelt, heel anders dan voor een Wmo-consulent. En de term ‘weerbaarheid’ heeft voor een handhaver een heel andere lading dan voor een bestuursadviseur.

Effectief integriteitsbeleid

Wij helpen u te bepalen waar uw organisatie nu staat en op welke punten uw organisatie aangepast dient te worden om integriteit naar een hoger plan te tillen en te waarborgen in de toekomst. Dit doen wij door samen met u effectief integriteitsbeleid te formuleren. Het levert uw organisatie een beleid dat aansluit bij de concrete opgaven waar uw organisatie, uw teams en uw medewerkers voor staan. Bijvoorbeeld door het:

  • evalueren van en adviseren over de effectiviteit van uw beleid
  • ontwikkelen van beleid op het gebied van integriteit en weerbaarheid
  • met teams gezamenlijk werken aan versterking van hun eigen weerbaarheid door middel van dialoog en afspraken
  • verzorgen van een programma gericht op weerbaar leiderschap.
Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag