Integriteitsgame gemeenten | Berenschot

Game

Integriteitsgame gemeenten

Integriteit is een wezenlijk onderdeel van goed bestuur en goed ambtenaarschap. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw ambtenaren op een leuke en effectieve manier hun integriteitsbewustzijn vergroten? Dat kan met de Berenschot-integriteitsgame!
integriteitsgame gemeenten

In de Berenschot-integriteitsgame komt een gemeenteambtenaar voor allerlei lastige dilemma’s te staan. Het gaat daarbij niet om goed of fout maar om het wegen van verschillende belangen en het herkennen van signalen. Door het spelen van de game en door daar met elkaar over te praten, worden ambtenaren zich bewust van het grijze gebied en kunnen zij met elkaar zoeken naar een gemeenschappelijke lijn of opvatting. En dat op een leuke en laagdrempelige manier!

De integriteitsgame is daarmee dus niet het einde maar het begin. Het is een startpunt voor het gesprek over integriteit. Met begeleiding en advies ondersteunen wij medewerkers, teams en de organisaties bij het voeren van dit gesprek en bij het versterken van de integriteit en weerbaarheid.

Over de game

Leren omgaan met het grijze gebied

De integriteitsgame bestaat uit acht modules gericht op verschillende functies: van leidinggevende tot beleidsmedewerker en van frontofficemedewerker tot jeugdzorgconsulent. Ook besteedt de game nadrukkelijk aandacht aan meer actuele vraagstukken, zoals het integer participeren in netwerken, gedrag in privétijd en (on)gewenst gedrag.

Wat houdt de integriteitsgame in?

  • Een online game met animatiefilmpjes voor gemeenteambtenaren.
  • Individueel of in groepsverband te spelen.
  • Keuze uit acht modules gericht op verschillende functies binnen de gemeente.
  • Een module speciaal gericht op leidinggevenden.
  • Door de acht modules biedt de game de mogelijkheid tot jaarlijkse herhaling.
  • Thema’s die aan bod komen, zijn onder andere: belangenverstrengeling, gedrag in privétijd, ongewenst gedrag, bestuurlijke druk, loyaliteitsconflicten en omgang met vermoedens van niet-integer gedrag.
Resultaat

Wat levert de integriteitsgame op?

De integriteitsgame is het meest effectief als laagdrempelig startpunt voor een gesprek binnen het team over integriteit. Dat kan door als team de game gezamenlijk te spelen of door met elkaar in gesprek te gaan nadat iedereen de game individueel heeft gespeeld. Berenschot kan deze sessies begeleiden. Het resultaat hiervan is een gezamenlijke agenda voor het versterken van de integriteit van het team.

Resultaat

  • Integriteitsbewustzijn vergroten op een leuke en laagdrempelige manier.
  • Inzicht in integriteitsprofiel van de organisatie en per team/afdeling.
  • Een goed gesprek over integriteit.
  • Een gezamenlijke agenda voor het versterken van integriteit.

 

Benieuwd naar de game? Probeer de gratis demo!

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

Berenschot staat bekend om zijn kwalitatieve en onafhankelijke ondersteuning bij integriteitsvraagstukken. De kennis en ervaring die onze adviseurs de afgelopen jaren hebben opgebouwd, is verwerkt in de integriteitsgame.

Het grijze gebied

Bij aandacht voor integriteit moet het in onze ogen niet draaien om zwart of wit; om goed of fout. Iedereen weet namelijk wel dat stelen niet mag of dat corruptie ontslag tot gevolg heeft. Het wordt pas lastig als onduidelijk is wat in een bepaalde situatie ‘goed’ of ’gewenst’ handelen is. Wij noemen dat ’het grijze gebied’. Dat grijze gebied wordt door iedereen anders ervaren. Om de dillema's zo goed mogelijk aan te sluiten op de eigen werkpraktijk bestaat onze game uit meerdere modules gericht op verschillende functies.