Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken (HNW) is een breed thema waar veel organisaties een eigen invulling aan geven. Bijna elke organisatie is op een of andere manier wel bezig met initiatieven op dit vlak: kantoorinnovatie, flexibel werken, thuiswerken en/of de inzet van ICT.

Ondanks vergelijkbare principes, bestaan er grote verschillen in de toepassing van HNW, omdat organisaties steeds zoeken naar specifieke bij hen passende werkconcepten. De manier van werken moet immers aansluiten bij de strategie van de organisatie, de visie, werkprocessen, medewerkers en middelen. Daarnaast vraagt HNW om een integrale aanpak.

Combinatie van discipline

Door het brede werkterrein en de brede expertise van Berenschot kunnen we organisaties integraal adviseren en verbindingen leggen met de strategische doelstellingen. Naast expertise op inhoud, kunnen wij ook zorgen voor de regie op samenhang en consistentie in het proces van een integrale veranderaanpak.

Van primair belang zijn:

Deze onderwerpen vormen tevens de pijlers in het model van Berenschot. Deze benadering is en wordt doorlopend ontwikkeld op grond van onze ervaringen in de praktijk en eigen onderzoek naar de ontwikkelingen rond werk in ons land.

Pragmatische manier van adviseren

Uitgangspunt om te komen tot een passende manier van werken zijn de strategie en het primaire proces.. Dit vergt een pragmatische manier van adviseren. Je kunt achter de tekentafel allerlei mooie werkconcepten bedenken, maar het gaat er uiteindelijk om wat er in de praktijk werkt.


Externe links

maarten-spekschate

"De kern van Het Nieuwe Werken is de zoektocht van organisaties naar een nieuwe manier van werken waarmee ze effectiever, efficiënter en aantrekkelijker worden. Het achterliggende idee is dat in moderne organisaties de medewerkers zelf het beste kunnen bepalen hoe zij hun werk beter kunnen inrichten. Die ideeën hoeven niet uit de top van de organisatie te komen. Medewerkers kunnen zelf beslissen waar en wanneer ze willen werken en welke middelen ze hiervoor nodig hebben. De implicaties hiervan zijn groot, want dit betekent een andere manier van organiseren en besturen, en een integrale verandering voor een hele organisatie. Medewerkers krijgen meer vertrouwen, vrijheid én verantwoordelijkheid."

Maarten Spekschate
Adviseur Berenschot