Samenwerkingsverbanden


Werken in 2020

In samenwerking met de TU Eindhoven, het Centrefor People and Buildings (TU Delft), de Rijksgebouwendienst en de Erasmus Universiteit is het programma ‘Werken in 2020' opgezet. Hierin wordt wetenschappelijke kennis gecombineerd met praktijkervaring, waarmee de ontwikkelingen op het gebied van werk in kaart worden gebracht, vertaald naar een visie op de manier waarop werk georganiseerd kan (of zal) worden.

NeWork Community

Berenschot zit in het bestuur van de NeWork Community, een platform van professionals, wetenschappers en eindgebruikers uit het bedrijfsleven en de publieke sector die betrokken zijn bij de vernieuwing van werk.