Het Berenschot-model


het-nieuwe-werken

Een nieuwe manier van werken vraagt om een integrale aanpak van verandering in de organisatie. Van primair belang is een andere stijl van managen (organisatie en besturing), anders samenwerken van medewerkers en managers, inclusief onderwerpen als motiveren en belonen (werkstijl). Goede technologische ondersteuning (ICT-middelen), en huisvesting en inrichting (fysieke omgeving) zijn daarbij randvoorwaardelijk en moeten naadloos aansluiten op de beoogde manier van werken. Deze vier onderwerpen betreffen de vier pijlers in ons model.