Niet nieuw, wel actueel


Het invoeren van nieuwe werkconcepten is geen nieuw fenomeen. Op het gebied van nieuwe manieren van werken zijn er vele trends en ontwikkelingen, waarvan sommige echter wel een definitieve richting geven aan onze manier van werken.

Als sinds het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw bijvoorbeeld kent Nederland termen als 'het flexibele werkplekconcept', 'innovatieve huisvesting' en 'kantoorinnovatie', voorkomend uit huisvestingsprojecten in met name de Angelsaksische en Scandinavische landen. Nadruk lag destijds op het aanpassen van de kantooromgeving, waar het tegenwoordig gaat over een gehele nieuwe manier van efficiënt organiseren van (kennis)werk. Dit wordt ingegeven door de huidige technologische mogelijkheden, maar ook door bijvoorbeeld veranderingen op de arbeidsmarkt (krimp, ontgroening, vergrijzing, etc.), verandering in arbeidsperspectief voor nieuwe(re) generaties werknemers in ons land, en door de huidige economische situatie in ons land.

Het Nieuwe Werken (HNW) is het actuele begrip op dit vlak, gericht op de toepassing van technologische mogelijkheden voor resultaatgestuurd en plaats- en tijdonafhankelijk werken, met name voor kennisintensieve arbeid. Een veelheid aan organisaties laten zich bedienen door een nog grotere groep dienstverleners, maar waar is de samenhang tussen het nieuwe werkconcept en de doelstellingen van de organisatie? Wat is het doel: een mooi kantoor of een innovatieve, succesvolle organisatie?