Onderzoek naar governance en inrichting van informatiehuizen


Als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet wordt gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO digitaliseert de uitvoering van de Omgevingswet en beoogt de beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid van gegevens over de fysieke leefomgeving te optimaliseren.

Hiertoe bestaat het DSO uit diverse ‘informatiehuizen’ waar vragen van gebruikers via het DSO naartoe worden geleid. De informatiehuizen geven vervolgens antwoord op de vragen van gebruikers.

In opdracht van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen analyseert Berenschot samen met Andersson Elffers Felix de scope, inhoud, datakwaliteit en veranderopgave van de informatiehuizen Water, Bodem&Ondergrond en Afval. Dit gebeurt aan de hand van interviews en sessies met partijen in het werkveld en mondt uit in een advies over de governance en inrichting van genoemde informatiehuizen.