Verkenning impact Omgevingswet


In opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland heeft Berenschot een verkenning uitgevoerd naar de impact van de Omgevingswet.

Die verkenning mondde uit in een bestuurlijke symposium over de Omgevingswet. Deelnemers waren onder meer bestuurders en het management van de vijftien gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Het doel van het symposium was partners te informeren over de Omgevingswet, de impact van de wet te verkennen en eerste stappen te zetten naar een gezamenlijke visie, met daarbij aandacht voor de rol van de Omgevingsdienst. Het symposium markeerde hiermee een belangrijke stap in het strategische en gezamenlijke proces van bewustwording.