Slimmer werken | Berenschot

Thema

Slimmer werken een must nu de wereld verandert

Hadden organisaties eerder al hun handen vol aan de steeds sneller en verder voortschrijdende globalisering en technologie, de afgelopen jaren zijn daar een paar flinke uitdagingen bijgekomen. Al deze ontwikkelingen dwingen organisaties slimmer te werken en de eigen processen en producten te optimaliseren.

Vier grote uitdagingen

De uitdagingen waren organisaties momenteel voor staan:

1. Tekort aan personeel (met juiste vaardigheden)
2. Tekort aan grondstoffen, materialen en deelproducten
3. Realiseren van klimaat­doelstellingen en Sustainable Development Goals
4. Beschikbaarheid van financiële middelen

Dit vereist een omslag in de manier van denken, werken en handelen. Een omslag die gepaard gaat met ingrijpende keuzes. In dit whitepaper beschrijven we een vijftal hefbomen en bijbehorende concrete oplossingen die organisaties daarbij helpen.

Afbeelding - De wereld om ons heen verandert
Download de whitepaper

Lees meer over de concrete oplossingen die organisaties helpen bij de huidige uitdagingen, laat uw gegevens achter en krijg direct toegang tot de whitepaper.

Afbeelding - Optimaliseren van eigen processen en produkten

Concrete oplossingen

Deze ontwikkelingen dwingen organisaties slimmer te werken en de eigen processen en producten te optimaliseren. In de whitepaper beschrijven we 5 hefbomen met concrete oplossingen, waaronder: 

Op korte termijn door het benutten van schaarse middelen, het efficiënter en effectiever maken van de huidige operatie, en waar nodig om te schakelen naar nieuwe bronnen voor grondstoffen, hulpmiddelen en componenten.

En op de middellange termijn door serieus werk te maken van herziening van de supply chain, het eigen product, de wijze van produceren en sourcen en de benadering van de arbeidsmarkt.

Dit alles vraagt om een integrale benadering, waarbij medewerkers, leidinggevenden en teams in de organisatie met elkaar in verbinding zijn.

Wat we doen

Onze diensten