Consultant opgavegericht werken in het openbaar bestuur | Berenschot vacatures

Consultant opgavegericht werken in het openbaar bestuur

Vacature
Consultant opgavegericht werken in het openbaar bestuur

Deel deze vacature

De uitdagingen en vraagstukken in het openbaar bestuur zijn vaak complex, en heldere en uitvoerbare oplossingen niet eenvoudig te vinden. Heb jij kennis van het openbaar bestuur, brede interesse en een vlijmscherpe analytische blik om mee te denken in het oplossen van ingewikkelde kwesties? En wil jij overheidsorganisaties helpen om maatschappelijke opgaven te realiseren? Dan is deze functie iets voor jou!

Anders denken, werken en sturen. Nederland staat voor een aantal complexe maatschappelijke opgaven. Van de overheid wordt verwacht dat zij, samen met samenleving en stakeholders, gedragen, werkbare én samenhangende oplossingen realiseert. Dit gaat bijvoorbeeld over voldoende woningen, passende jeugdzorg, het realiseren van de energietransitie en de klimaatopgave. Ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten spelen daarin een cruciale rol. Dergelijke opgaven zijn dermate complex en met elkaar verweven dat de traditionele aanpak niet meer voldoet. Het effectief aanpakken van deze opgaven vraagt een andere manier van denken, werken en sturen, waarbij overheidsorganisaties, bestuurders en ambtenaren niet meer uitgaan van hun eigen portefeuille, taak of afdeling. Bij opgavegericht werken staat de opgave centraal in plaats van het team of de taak. Dit betekent dat er meer multidisciplinair moet worden samengewerkt, soms zelfs over organisatiegrenzen heen.
 

Wat ga je doen?

Als consultant help je overheidsinstanties de juiste keuzes te maken bij complexe vraagstukken. Door hen aan te vullen waar ze expertise missen en uit te dagen om nieuwe invalshoeken te verkennen. Vanuit de inhoud, onderbouwd met feiten en met een team van slimme collega’s om je heen. Samen met jouw collega-adviseurs los je complexe vraagstukken op, waarbij jij uitblinkt in het thema opgavegericht werken.

We helpen organisaties concreet invulling te geven aan opgavegericht werken en de benodigde randvoorwaarden om goed en samenhangend aan maatschappelijke opgaven te werken. Denk aan het:

 • leidinggeven en ondersteuning bieden in het inhoudelijk en procesmatig adviseren over de aanpak en het oplossen van complexe opgaven;
 • programmeren van opgaven naar een samenhangende agenda van concrete doelen, resultaten en activiteiten;
 • goed organiseren van coördinatie, samenwerking en besluitvorming over grenzen van afdelingen, programma’s en organisaties heen;
 • definiëren van heldere rollen en instrumenten om goede samenwerking te faciliteren (opdrachtgever-opdrachtnemerschap);
 • evalueren van methoden om effectief publieke waarde te realiseren op de maatschappelijke opgaven waarvoor organisaties aan de lat staan;
 • trainen van politici, bestuurders en ambtenaren in de benodigde vaardigheden om opgavegericht te werken en te sturen op de complexiteit en dynamiek van opgaven.
 

Waar kom je terecht?

Je werkt natuurlijk veel op locatie bij opdrachtgevers, maar bent ook onderdeel van onze adviesgroep Openbaar Bestuur. Die bestaat uit zo’n zeventig professionals met ieder zijn eigen specialisatie: fiscalisten, bestuurskundigen, juristen met politieke achtergrond, adviseurs met een kunst- & cultuurachtergrond en communicatiespecialisten. Een jonge, eigenzinnige club die in wisselende samenstellingen aan projecten werkt. Allemaal slimme mensen met een duidelijke mening, maar wel vanuit stevige kennis en professionaliteit. Naast de serieuze inhoud is er veel ruimte voor humor, gezelligheid en – zodra de coronamaatregelen het weer toelaten – leuke activiteiten, zoals vrijdagmiddagborrels, werkoverleggen op bijzondere locaties en zelfs af en toe een weekend samen weg.
 

Wat neem je mee?

Berenschot is een verzameling van persoonlijkheden. We kijken dan ook vooral wie daar een goede toevoeging aan kan zijn. Waar kom je vandaan, welke opdrachten heb je gedaan en wat kom je brengen?

We zijn benieuwd! Het helpt daarbij zeker als je een inhoudelijke en procesmatige aanpak hanteert en gevoel hebt voor de complexiteit in maatschappelijke opgaven. En als je graag met andere disciplines samenwerkt, analytisch sterk bent en eeuwig nieuwsgierig. Een zelfstandige houding is ook nodig, want we verwachten dat je projecten leidt en op korte termijn zelf opdrachten binnenhaalt. Als ideale kandidaat:

 • beschik je over wo-werk- en denkniveau;
 • heb je drie tot vijf jaar werkervaring;
 • heb je raakvlakken met het openbaar bestuur, bijvoorbeeld omdat je een beleidsmatige, projectmanagement- of programmamanagementfunctie hebt bekleed bij een grote gemeente;
 • ervaar je een natuurlijke drive om klanten zo goed mogelijk verder te helpen. En de durf om daarvoor nieuwe manieren te zoeken, buiten de gebaande paden.

“We zoeken iemand die de context van overheden kent, een uitdaging ziet in complexe opgaven en graag meedenkt over innovatieve oplossingen om het openbaar bestuur van morgen beter vorm te geven.” – Anne van Heerwaarden, consultant

 

 

Wat krijg je van ons?

Berenschot levert al 80 jaar onafhankelijk advies aan de overheid en het bedrijfsleven. We hebben dus de nodige ervaring en met 350 hoogopgeleide medewerkers ontzettend veel kennis in huis. Kennis die we graag delen, met onze opdrachtgevers én met elkaar.
Daarnaast krijg je:

 • een salaris dat past bij jouw kennis en ervaring, 27 vakantiedagen, een laptop, mobiel en auto van de zaak of mobiliteitsbudget.
 • in eerste instantie een jaarcontract. Blijk je een echte Berenschotter? Dan kan dit in goed overleg zomaar worden verlengd naar een contract voor onbepaalde tijd.
 • de vrijheid om in afstemming met je opdrachtgever te bepalen waar je werkt. Op locatie bij de klant, thuis of op ons nieuwe kantoor (een ontmoetingsplaats bij uitstek).
 • een beoordeling op je resultaten, niet op processen, procedures of aanwezigheid.
 • opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. Laat zien wat je in je hebt en we faciliteren je graag.
 

Je hebt gesolliciteerd. En nu?

Onze collega’s Fleur Mul en Marlies Slingerland laten je na 7 april 2021 weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. Zo ja, dan heb je een eerste gesprek met een aantal adviseurs uit het team. Zo kun je kennismaken met toekomstige collega’s, sfeer proeven en alles te weten komen op inhoud.
Bestaat er na de gesprekken nog steeds wederzijdse interesse, dan vragen we je een assessment te doen. Blijkt ook daaruit dat je bij ons past, dan gaan we over tot een mooi aanbod.

Werving- en selectiebureaus: leg de telefoon maar weer neer. Wij werven liever zelf.

 

Solliciteer direct

Solliciteer direct voor de vacature 'Consultant opgavegericht werken in het openbaar bestuur'.

Hoe is het om te werken bij Berenschot?