Stage Samenwerking & Bestuurlijke Toekomst | Berenschot vacatures

Stagiaire Samenwerking en Bestuurlijke Toekomst

Vacature

Deel deze vacature

Ben jij een bijna-afgestudeerde teamspeler met ambitie en stevige analytische vaardigheden? Heb je een drive om het openbaar bestuur te verbeteren, en deins je niet terug voor complexiteit? Ben je gefascineerd door (nieuwe) vormen van samenwerking tussen gemeenten of partnerschappen tussen Rijk en regio op actuele maatschappelijke thema’s als de woningcrisis, stikstofproblematiek, de energietransitie of de vormgeving van de Jeugdzorg? Of zie jij jezelf het komende halfjaar gemeenten ondersteunen om hun nieuwe toekomststrategie uit te tekenen?

Dan is dit het moment om te solliciteren op deze meeloopstage binnen de adviesgroep Openbaar Bestuur van Berenschot. Tijdens deze stage werk je mee binnen het marktvenster Samenwerking en Bestuurlijke Toekomst. Eventueel is er ook ruimte om jouw onderzoeksopdracht uit te voeren.

Waar kom je terecht?

Binnen de adviesgroep Openbaar Bestuur ben je omringd door tientallen gedreven adviseurs die zelfstandig en in teams hun opdrachtgevers adviseren. Dit zijn voornamelijk publieke organisaties, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Door de variëteit aan opdrachtgevers heb je volop mogelijkheden om jouw kennis van het openbaar bestuur in Nederland aan de praktijk te toetsen. Je werkt zo in verschillende contexten en dynamieken mee aan het realiseren van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. We werken in wisselende teams en combineren daarin verschillende specialisaties (in bijvoorbeeld bestuurskunde, rechten, technologie en innovatie) met praktijkervaring bij publieke organisaties.

We zijn gedreven en volgen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet. Dat doen we bijvoorbeeld binnen de ‘Gideonsbende’, een groepje (jonge) vrije denkers die inspirerende evenementen organiseren voor elkaar én onze opdrachtgevers. Denk aan leergangen voor bestuurders en top-ambtenaren met de titel “Taaie Thema’s en Duivelse Dilemma’s in het Openbaar Bestuur”. Maar ook een tv-serie bij NPO over het openbaar bestuur (in voorbereiding). Daarnaast organiseren we onze eigen schaduwverkiezingen (inclusief uitslagenevenement) parallel aan die van de Tweede Kamer, Provincies/Waterschappen of gemeenteraden. Ook organiseren wij in het najaar de Berenschot-brede studiedag, met toonaangevende gastsprekers uit het openbaar bestuur.

Wat ga je doen?

Overheden staan voor grote uitdagingen. Van het realiseren van de energietransitie tot het goed vormgeven van de zorg in het sociaal domein, en van de aanpak van de stikstofproblematiek tot het verdelen van schaarse ruimte onder woningbezitters en bedrijven. Opgaven die kunnen botsen of waar mensen verschillend over denken. Opgaven die betrekking hebben op onvoorspelbare ontwikkelingen of die alleen met andere partijen opgelost kunnen worden. En dat terwijl ook de reguliere dienstverlening door moet gaan en moet vernieuwen.

Binnen het marktvenster Samenwerking en Bestuurlijke Toekomst adviseren we gemeenten, regio’s, provincies, waterschappen en ministeries in deze uitdagingen over de juiste organisatie en samenwerkingsverbanden, zodat zij zoveel mogelijk waarde kunnen realiseren voor inwoners en partners. Opdrachten variëren van het schrijven van toekomstvisies tot (evaluatie)onderzoek naar wat regionale samenwerking succesvol maakt, het uitdenken en opstarten van nieuwe publieke partnerschappen op taaie opgaven, het begeleiden van bestuurlijke bijeenkomsten over gezamenlijke toekomst en het voorbereiden van dealmaking tussen overheidspartijen.

Tijdens je stage krijg je zo volop de kans om het adviesvak van binnenuit te leren kennen. Je werkt mee aan adviesopdrachten en maakt zo kennis met de vaardigheden die daarbij nodig zijn. Ook help je bij de organisatie van interne (team)activiteiten en ondersteun je ons marktvenster bij het verdiepen en actualiseren van onze kennis.

Onze Gideonsbende ondersteun je bij de organisatie van leergangen, inspiratiesessies binnen Berenschot en de Berenschot studiedag. Daar ligt een belangrijk accent in het organiseren van leermodules en events en in de contacten met sprekers en verhuurders van inspirerende locaties. Je doet dit altijd in teamverband. En je bent natuurlijk uitgenodigd om bij de leermodules en events aanwezig te zijn.

Je kunt rekenen op intensieve begeleiding door een adviseur van Berenschot, die je ondersteunt in de ontwikkeling van professionele vaardigheden. Vanzelfsprekend zorgen we voor mogelijkheden om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor (deel)resultaten van onze producten en diensten. Als je een onderzoeksopdracht meebrengt denken we vanuit onze praktijkervaring en theoretische kennis ook graag mee over je onderzoeksopzet en helpen we waar mogelijk met de uitvoering van je onderzoek.Wat neem je mee?

Je bent een ambitieuze wo-student (met een afgeronde bachelor of momenteel bezig aan een master) en krijgt er energie van om met de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd aan de slag te gaan. Ook heb je belangstelling voor het adviesvak en onze klanten in de publieke sector spreken je aan. Daarnaast ben je nieuwsgierig en maak je je nieuwe onderwerpen snel eigen, maar ben je tegelijkertijd diepgravend en scherp in je analyses. Je bent stevig, maakt makkelijk contact en durft out-of-the-box te denken. Mondeling en schriftelijk kun je je helder uitdrukken. Je hebt een aantoonbare drive om te leren en jezelf continue te verbeteren.

Praktische zaken

De stage is fulltime (of in overleg minimaal vier dagen per week) voor vijf tot zes maanden. In overleg kunnen we die periode verlengen. Om stage te kunnen lopen bij Berenschot moet je gedurende de gehele stageperiode ingeschreven staan bij een universitaire onderwijsinstelling voor een masteropleiding (lopend of (bijna) afgerond).

Berenschot biedt een marktconforme stagevergoeding, een leenlaptop en een OV-chipkaart.

Is dit de stage voor jou?

Verras ons door jouw cv, cijferlijst en motivatie op te sturen via de sollicitatiebutton. Nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek? Neem dan contact op met Matthijs Nagtzaam, Campusrecruiter via m.nagtzaam@berenschot.nl of 06-45692390. Of met Annelore
 Beukema, consultant. Heb je nog vragen, dan kan zij die ook beantwoorden, via a.beukema@berenschot.nl of +31 6 82 79 61 14. Zijn we de beste match voor elkaar, dan start je na de zomer op een moment dat we samen overeenkomen.

Solliciteer direct

Gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een divers en inclusief personeelsbeleid. Daarmee willen we het beste in elkaar naar boven halen. Juist omdat we allemaal anders zijn. Welke kwaliteiten kun jij toevoegen aan onze organisatie? Solliciteer direct voor de vacature 'Stagiaire Samenwerking en Bestuurlijke Toekomst'.