Berenschot Inclusief en diversiteit


Als sociaal werkgever wil Berenschot vooroplopen als het gaat om inclusief werkgeverschap - het in dienst nemen van mensen met inzet naar vermogen. Daarom hanteren wij een actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin iedereen ongeacht zijn achtergrond welkom is. Zo brengen wij de pijlers onder onze advieswerkzaamheden - oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, verbeteren van organisatieprestaties en bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal - tot leven in onze eigen organisatie

Berenschot wil bijdragen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen kan participeren. Wij geloven in de kracht van diversiteit om organisatieprestaties te verbeteren. En wij kunnen medewerkers tot bloei en ontwikkeling brengen, ongeacht hun afkomst, cultuur geloofsovertuiging en al dan niet met een handicap of arbeidsbeperking. Berenschot wil in haar personeelsbestand een afspiegeling zijn van de samenleving.

Om ons streven naar diversiteit te realiseren, zijn we in 2014 het traject Berenschot Inclusief gestart. We zijn bewust op zoek naar medewerkers met verschillende achtergronden. Daarnaast kent Berenschot een eigen intern vrouwennetwerk dat aandacht besteedt aan de positie van vrouwen in onze organisatie. Inspiratie en creativiteit worden gedeeld en talent gestimuleerd en ontwikkeld. Deelnemers zijn vrouwelijke oud-Berenschotters en huidige vrouwelijke personeelsleden. Verder werkt Berenschot structureel samen met de hiernaast genoemde organisaties.