Berenschot Inclusief en diversiteit


Als sociaal werkgever wil Berenschot vooroplopen als het gaat om inclusief werkgeverschap - het in dienst nemen van mensen met inzet naar vermogen. Daarom hanteren wij een actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin iedereen ongeacht zijn achtergrond welkom is. Zo brengen wij de pijlers onder onze advieswerkzaamheden - oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, verbeteren van organisatieprestaties en bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal - tot leven in onze eigen organisatie

Berenschot wil bijdragen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen kan participeren. Wij geloven in de kracht van diversiteit om organisatieprestaties te verbeteren. En wij kunnen medewerkers tot bloei en ontwikkeling brengen, ongeacht hun afkomst, cultuur geloofsovertuiging en al dan niet met een handicap of arbeidsbeperking. Berenschot wil in haar personeelsbestand een afspiegeling zijn van de samenleving.

Om ons streven naar diversiteit te realiseren, zijn we in 2014 het traject Berenschot Inclusief gestart. We zijn bewust op zoek naar medewerkers met verschillende achtergronden. Daarnaast kent Berenschot een eigen intern vrouwennetwerk dat aandacht besteedt aan de positie van vrouwen in onze organisatie. Inspiratie en creativiteit worden gedeeld en talent gestimuleerd en ontwikkeld. Deelnemers zijn vrouwelijke oud-Berenschotters en huidige vrouwelijke personeelsleden. Verder werkt Berenschot structureel samen met de hiernaast genoemde organisaties.

Track The Talent

Track The Talent is een heroriëntering voor jongeren tussen de 17 en 20 jaar oud die om uiteenlopende redenen gestopt zijn met hun opleiding. Het doel van het programma is dat ze na afloop een nieuwe keuze in hun (school) loopbaan kunnen maken.

Berenschot is op structurele wijze aan het programma verbonden en verwelkomt deze jongeren met regelmaat voor een Talent Scan. Deze Talentscan is een basis onderdeel van de heroriëntering die gemiddeld 12 weken duurt. Berenschot levert middels het ‘mini-assessment’ een bijdrage door de leerlingen meer zelfvertrouwen en inzicht in zichzelf te geven. Als zij weten waar hun kwaliteiten liggen, zijn zij beter in staat om goede keuzes te maken in hun loopbaan.