Inclusief werkgeverschap en diversiteit


Als sociaal werkgever wil Berenschot vooroplopen als het gaat om inclusief werkgeverschap - het in dienst nemen van mensen met inzet naar vermogen. Daarom hanteren wij een actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin iedereen ongeacht zijn achtergrond welkom is. Zo brengen wij de pijlers onder onze advieswerkzaamheden - oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken, het realiseren van nieuwe strategieën, verbeteren van organisatieprestaties en bouwen en ontwikkelen van menselijk kapitaal - tot leven in onze eigen organisatie

Berenschot wil bijdragen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen kan participeren. Wij geloven in de kracht van diversiteit om organisatieprestaties te verbeteren. En wij kunnen medewerkers tot bloei en ontwikkeling brengen, ongeacht hun afkomst, cultuur geloofsovertuiging en al dan niet met een handicap of arbeidsbeperking. Berenschot wil in haar personeelsbestand een afspiegeling zijn van de samenleving,

Om ons streven naar diversiteit te realiseren, zijn we in 2014 het traject Berenschot Inclusief gestart. We zijn bewust op zoek naar medewerkers met verschillende achtergronden. Daarnaast kent Berenschot een eigen intern vrouwennetwerk dat aandacht besteedt aan de positie van vrouwen in onze organisatie. Inspiratie en creativiteit worden gedeeld en talent gestimuleerd en ontwikkeld. Deelnemers zijn vrouwelijke oud-Berenschotters en huidige vrouwelijke personeelsleden. Verder werkt Berenschot structureel samen met de volgende organisaties:

  • Talent naar de Top. Berenschot is één van de ondertekenaars van ‘Talent naar de top’, een code met heldere afspraken voor het realiseren van duurzame diversiteit aan de (sub)top.
  • Multicultureel talent: Young Global People werving & selectiebureau dat de instroom van hoogopgeleide multiculturele starters (hbo'ers & wo'ers) en young professionals op de arbeidsmarkt bevordert om de culturele diversiteit te vergroten in de top van het bedrijfsleven.
  • Hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking: ‘Onbeperkt aan de slag’, een platvorm ontstaan vanuit een initiatief van werkgevers, waaronder Berenschot, voor een echte inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar plek heeft. Werkgevers en werkzoekenden ontmoeten elkaar via dit platform, onder andere online en tijdens Meet & Greets.
  • Het netwerk van de 99vanUtrecht: een netwerk vanuit de Normaalste Zaak dat stuurt op de regionale samenwerking van MVO sterke en vooral Inclusieve organisaties. Berenschot zit in de kerngroep van dit netwerk. Het doel van de 99vanUtrecht is om de arbeidsmarktregio Utrecht inclusiever te maken. Dat doen we door: Inclusief te ondernemen, Inclusief te verbinden en Inclusief te delen. Vanuit dit netwerk zijn er themagroepen ontstaan. Berenschot is kartrekker van het onderdeel  Wet en –regelgeving.
  • Stichting voor Vluchteling-Studenten, de UAF die hoger opgeleide vluchtelingen steunt bij hun studie en het vinden van een duurzame en volwaardige baan. De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen, economen en vele anderen worden hier niet erkend. Daarom is opnieuw studeren hun enige kans om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Berenschot biedt hun een stage, werkervaringsplek of een traineeship.
  • Het WSP Utrecht-Midden en het UWV, adviseert over mobiliteit in deze regio en kent de weg in het woud van regelingen en subsidies die samenhangen met het aannemen van medewerkers die vanuit de WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- WWB- of WW-uitkering weer aan het werk gaan.