Senior WMO consulent


Algemene kenmerken

De senior WMO consulent is werkzaam binnen het Sociaal Wijkteam van de gemeente. Het vertrekpunt daarbij is een open gesprek over de wensen en mogelijkheden van de inwoner op het gebied van zorg, welzijn, opvoeding, wonen, veiligheid en leefbaarheid. De Sociale Wijkteams vervullen een centrale positie in de ondersteuning voor mensen dichtbij huis, toeleiding naar voorliggende voorzieningen in de gemeente en waar nodig toegang tot maatwerkvoorzieningen.

Doel van de functie

Bijdragen aan het realiseren van de operationele, beleidsmatige, kwalitatieve, financiële en personele doelstellingen en de belangen van de inwoners. Waarborgen dat de werkwijze en de dienstverlening van de organisatie op korte en lange termijn aansluit bij de opdracht die door de gemeente aan de organisatie is gegeven.

Kerntaken

De senior sociaal professional:

 • zet gemeentelijk beleid, i.c. transformatie sociaal domein, om in concrete acties;
 • vervult brugfunctie van en naar de gemeente bij uitwerking en invoering van gemeentelijk beleid;
 • ondersteunt en coacht de sociaal professionals (individueel en als groep) op inhoud en vaardigheden;
 • stelt individuele en collectieve opleidingsplannen op;
 • draagt waar nodig bij in de besluitvorming van casussen;
 • zet knelpunten om in structurele oplossingen;
 • bouwt een netwerk op in de stad en in de wijk.

Profiel

Kerncompetenties

 • Coaching vaardigheden;
 • Analytisch vermogen;
 • Samenwerken en netwerken;
 • Regie voeren en delegeren;
 • Ondernemend en innoverend;
 • Besluitvaardig;
 • Resultaatgericht.

Kennis

 • HBO werk- en denkniveau, inhoudelijke relevante HBO opleiding (onder meer fysio- of ergotherapie, psychiatrische verpleegkunde of verpleegkunde A, maatschappelijk werk of gedragswetenschappen);
 • Kennis van de werkterreinen wonen, zorg, opvoeding en leefbaarheid;
 • Basiskennis van werk, inkomen, onderwijs en welzijn;
 • Kennis van en ervaring met de specifieke problematiek van multi-probleem-huishoudens;
 • Kennis van en ervaring met diverse gesprekstechnieken;
 • Kennis van financieringsstromen binnen het werkveld.

Ervaring

 • Minimaal 5 jaar ervaring binnen het sociale domein;
 • Aantoonbare ervaring in de uitwerking en invoering van gemeentelijk beleid;
 • Aantoonbare ervaring in het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen;
 • Aantoonbare ervaring met coaching.

Interesse?

Stuur dan jouw brief met motivatie en cv naar Barbara ten Doeschate (06 - 55 36 47 86) of Marc Dechesne (06 - 55 36 47 58)