Senior adviseur/onderzoeker fysieke leefomgeving


Wij zoeken een enthousiaste en stevige adviseur fysieke leefomgeving voor ons team. Hebben de thema’s verduurzaming, verstedelijking, wonen, natuur en water jouw interesse? En wil jij werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken rond deze thema’s? Dan ben jij de consultant die wij zoeken!

De fysieke leefomgeving staat onder druk. Vanuit allerlei beleidsdomeinen worden er claims op de schaarse ruimte gelegd die onmogelijk allemaal gehonoreerd kunnen worden. Het blijkt bijzonder lastig om belangen op het gebied van bijvoorbeeld natuur, woningbouw, infrastructuur, recreatie en bedrijvigheid met elkaar in balans te brengen. Keuzes zijn onvermijdelijk. Het boeiende hierbij is dat er geen dominante partij is die dergelijke keuzes af kan dwingen. Samenwerking op alle overheidsniveaus en een breed scala aan stakeholders is onvermijdelijk.

Berenschot helpt overheden om binnen dit ingewikkelde krachtenveld overzicht te krijgen, gezamenlijk beleid te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Wij hebben daarbij jouw hulp nodig.

Waar kom je terecht?

Berenschot is al tientallen jaren actief in de fysieke leefomgeving. We kennen de uitdagingen, spelers, de processen en de weerbarstige uitvoeringspraktijk. Wij voeren onderzoeks- en adviesopdrachten uit voor ministeries, provincies, gemeenten, kennisinstituten en uitvoeringsorganisaties. Onze dienstverlening richt zich met name op:

  • beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluaties
  • voorbereiden, ontwikkelen en beoordelen van vormen van samenwerking
  • strategieontwikkeling, organisatieontwerp en -inrichting
  • proces-, programma- en projectmanagement

Wat ga je doen?

Als senior adviseur/ onderzoeker lever je een bijdrage aan de gezamenlijke marktbewerking en acquisitie en heb je een voortrekkersrol in de uitvoering van advies- en onderzoekstrajecten. Voorbeelden van projecten die we recent hebben uitgevoerd, zijn:

  • evaluatie van wetten en programma’s waaronder de Wet VTH (stelsel van omgevingsdiensten), het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het Deltaprogramma zoetwater.
  • ontwikkelen van implementatieprogramma’s rond o.a. de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging bouwen, duurzaamheid en de natuurinclusieve energietransitie.
  • advisering over sturingsvragen waaronder de governance Omgevingsraad Schiphol, aansturing van de RUD Utrecht, de samenwerking tussen het havenbedrijf en Amsterdam en de overbelasting van de Amsterdamse kades en bruggen.
  • evaluatie van programma’s, projecten en beleid bij provincies en andere decentrale overheden.
  • doorlichten van organisaties, zoals de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli), omgevingsdiensten en gemeentelijke afdelingen toezicht & handhaving.
  • begeleiding van leer- en monitoringproces rondom de governance van Regio Deals.

Wat is jouw profiel?

Je bent een generalist die zich graag vastbijt in verschillende onderwerpen en snel kan schakelen. Je kent de (werking van de) publieke sector en hebt ervaring met de werving en uitvoering van (beleids)onderzoeks- en/of adviesprojecten. Bovendien heb je aantoonbare werkervaring in het fysieke domein en weet je de vraagstukken op dat gebied te plaatsen in een bredere context.

Je hebt een academische opleiding (bijvoorbeeld Bestuurskunde of Sociale geografie) met minimaal vijf jaar relevante werkervaring, bij voorkeur bij een onderzoeks- of adviesbureau of bij een overheidsorganisatie. Daarnaast beschik je over een goede politiek-bestuurlijke antenne, uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en ben je sociaal sterk. Verder ben je ambitieus, ondernemend en stressbestendig. Je bent in staat om het vakgebied te overstijgen en effectief en resultaatgericht samen te werken in teams met verschillende expertises. Je beschikt over een relevant netwerk en speelt graag een actieve rol in de acquisitie van opdrachten.

Wat is ons aanbod?

Wij bieden een uitdagende en zeer afwisselende functie met goede arbeidsvoorwaarden en uitstekende doorgroeimogelijkheden. Je krijgt bij Berenschot veel ruimte om zelf invulling te geven aan je eigen functie en je verder te ontwikkelen tot een zelfstandige, veelzijdige adviseur en een autoriteit in jouw domein. We dagen je uit om je potentieel ten volle te benutten en ondersteunen dat met een goed intern opleidingsprogramma. Bovendien bieden wij een informele werkcultuur en leuke, slimme collega’s!

Spreekt deze functie je aan?

Reageer dan via het online sollicitatieformulier. Je kunt je motivatie en cv richten aan André Oostdijk, o.v.v. vacaturecode 'E&L consultant fysieke leefomgeving’. Een psychologische test en assessment kunnen deel uit maken van de selectieprocedure. Voor vragen kun je contact opnemen met André Oostdijk, 06 – 209 36 118.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.