Algemeen directeur - Orionis Walcheren (INGEVULD)


Voor Orionis Walcheren zoeken wij een algemeen directeur met een warm hart. Wil jij deze organisatie op authentieke, verbindende en krachtige manier verder brengen in haar ontwikkeling? Ben je een intrinsiek gedreven mensenmens met een creatieve geest? En heb je affiniteit met het werkveld en de doelgroep? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Over Orionis

Orionis Walcheren ondersteunt de 120.000 inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen op het gebied van werk, inkomen en schulden. Dat doen we met 200 ambtenaren en 650 collega’s in ons werkleerbedrijf. De juridische vorm van Orionis Walcheren is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de genoemde gemeenten met als opdracht uitvoering te geven aan de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening en de Wet sociale werkvoorziening. In de afgelopen jaren heeft Orionis Walcheren een resultaat- en marktgerichte transformatie doorgemaakt, die in de komende jaren nog voortgaat.

Functie-eisen

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie van de missie, doelen, doelstellingen en resultaten van Orionis Walcheren binnen de geformuleerde randvoorwaarden en uitgangspunten.
 • Je legt verantwoording af aan het bestuur van de GR en geeft leiding aan de organisatie in lijn met de visie en missie van de organisatie.
 • Je adviseert het DB over het strategisch beleid en de kaders. Je vertaalt de doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten naar tactisch niveau.
 • Je stelt prognoses op en ontwikkelt waar mogelijk nieuwe diensten en producten. Je stimuleert de leden van het MT en medewerkers om met beleidsinitiatieven te komen en analyseert deze voorstellen op haalbaarheid.
 • Je draagt zorg voor het formuleren van concrete resultaten, stuurt, monitort en evalueert deze resultaten en houdt daarbij rekening met interne en externe invloeden.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisatie, bewaakt en beheert de vastgestelde en toebedeelde begroting en draagt zorg voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • Je treedt op als WOR-bestuurder en voert periodiek en constructief overleg met de OR.
 • Je stuurt op een coachende wijze het MT aan en creëert draagvlak voor het uit te voeren beleid. Daarin sta je nadrukkelijk open voor signalen vanuit stakeholders, management en medewerkers.
 • Je zet je actief in om bij te dragen aan een cultuur waarbinnen iedereen tot zijn recht kan komen en kwaliteiten optimaal benut worden.
 • Je bent het gezicht van Orionis Walcheren en staat voor een heldere en professionele positionering van de organisatie.

Over jou

 • Je bouwt voort op alle goede en innovatieve stappen die Orionis Walcheren al heeft gezet en staat op een authentieke, verbindende en krachtige manier voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie.
 • Je toont leiderschap door te vertrouwen en te verbinden, inspiratie, rust en relativeringsvermogen te brengen, ruimte te geven, verantwoordelijkheden laag te leggen en je weet het professioneel samenspelen te vergroten.
 • Met een gezonde ambitie ga je voor balans tussen beheersen, ontwikkelen en daarbij ben je in staat integraal te denken en te manoeuvreren.
 • Je bent nieuwsgierig naar Walcheren, haar inwoners en beweegt je soepel en zichtbaar in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Orionis Walcheren.
 • Je weet te laveren in een veeleisende politiek-bestuurlijke omgeving en bent vooral ook partner van het bestuur.
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Naast alles wat we op inhoud en competenties van je vragen, ben je vooral een intrinsiek gedreven mensenmens met een warm hart en een creatieve geest, en heb je affiniteit met het werkveld en de doelgroep.

Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur dan voor 15 augustus 2019 je motivatiebrief en curriculum vitae via het online sollicitatieformulier of via de button ‘direct solliciteren’.
 
Voor meer informatie kunt u de profielschets downloaden (pdf, 253 kB). Heb je daarna nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari van Berenschot Search via 06-21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer over de functie. Tussen 3 en 23 juli is Jolanda afwezig en wordt zij vervangen door Marlies Slingerland. Marlies is bereikbaar op 06-15 06 71 87.