Extern lid Auditcommissie - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (INGEVULD)


Voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zoeken wij een extern lid Auditcommissie. Wilt u uw financiële expertise inzetten om het dagelijks bestuur (DB) te adviseren en tot nieuwe inzichten te laten komen? Bent u integer, kritisch betrokken en weet u meer stevigheid te brengen in de auditcommissie? Dan is deze functie wellicht iets voor u.

Over de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in de regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

Het dagelijks werk van de VRZHZ is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat zijn. Door deze expertise is de VRZHZ dan ook veiligheidsadviseur voor de 10 gemeenten en partners in de regio.

Profielschets

De Auditcommissie bestaat momenteel uit twee leden aangevuld met de portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het DB als adviserend lid. In verband met veranderde samenstelling van het algemeen bestuur wordt gezocht naar meer stevigheid van de Auditcommissie.

De uitoefening van het lidmaatschap van de Auditcommissie vraagt een kritische betrokkenheid. Het externe lid draagt bij aan een verbreding van inzichten en is daarmee adviserend aan het DB.

Het extern lid van de auditcommissie heeft:

  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en is daarmee ‘spiegelend’ ten aanzien van reguliere processen op het gebied van bedrijfsvoering en beleidsvoering
  • Het vermogen en de attitude om een klankbord te zijn voor het DB en deze met advies terzijde te staan
  • Het vermogen een advies te kunnen geven vanuit een onafhankelijke opstelling
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het DB voorgelegde aangelegenheden
  • Brede financiële expertise en kennis van bedrijfsvoeringprocessen, risico’s en borging
  • Regionale binding en daarmee begrip voor de bestuurlijke dynamiek van de VRZHZ
  • Gevoel voor het bestuurlijke en politieke speelveld én de maatschappelijke opdracht van de VRZHZ
  • Een academisch werk- en denkniveau
  • Verantwoordelijkheidsgevoel, is integer en alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.

Ervaring in een toezichthoudende functie is niet noodzakelijk. Gezien de samenstelling van de Auditcommissie nodigen wij met nadruk ook vrouwelijke kandidaten uit te reageren.

Benoeming

Als externe lid wordt je benoemt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Voor externe commissieleden die op grond van bijzondere beroepsmatige expertise zijn aangetrokken geldt een bezoldiging van € 3.750,- per jaar (exclusief btw).

De Auditcommissie vergadert over het algemeen vijf keer per jaar. Het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen vraagt een tijdsinvestering van circa vijf uur per vergadering. De vergaderingen vinden overdag plaats op het kantoor van de VRZHZ te Dordrecht.

Geïnteresseerd?

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda Salari (senior managing consultant) via 06 - 21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer.