Leden Raad van Toezicht - Kunstloc Brabant (INGEVULD)


Voor de Raad van Toezicht van Kunstloc Brabant zoeken wij twee toezichthouders met een hart voor kunst en educatie.

Als uitvoeringsorganisatie voor de Provincie Noord-Brabant zet Kunstloc zich in voor het brede kunst- en cultuurveld, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleert Kunstloc de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. Zij doet dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Kunstloc bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. De samenstelling van de Raad van Toezicht ontleent haar kracht uit en combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden. Daarnaast streeft de Raad naar een evenwichtige spreiding in leeftijd en voldoende diversiteit.

Over de functie

Binnen de Raad van Toezicht dienen de volgende gezichtspunten en expertise gebieden voldoende afgedekt te zijn (in willekeurige volgorde):

 • werkgeverschap en management;
 • financiën;
 • ondernemerschap en de daarbij horende risico’s;
 • fondsenwerving/ sponsoring, acquisitie en/ of marketing;
 • bestuurlijke verhoudingen;
 • juridische en/ of formele aspecten aan de processen van de organisatie.

Functie-eisen

De Raad van Toezicht op zoek is naar twee brede generalisten en integrale toezichthouders die met hun benoeming bijdragen aan complementariteit en diversiteit in de Raad. De individuele deskundigheid die we bij de twee nieuwe leden Raad van Toezicht zoeken is gericht op de volgende aandachtsgebieden:

 • Kennis van bedrijfsprocessen, risico’s en borging;
 • Financieel-strategisch en tactisch sterk met oog voor wat de operatie vraagt;
 • Op strategisch niveau kennis van en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling/ HR in een innovatieve omgeving;
 • Actuele kennis van en ervaring op het gebied van cultuurveranderingsprocessen;
 • Algemeen bestuurlijke ervaring, een goed ontwikkelde politieke radar en bij voorkeur een netwerk binnen het publieke domein.

Daarnaast gelden voor alle leden de volgende algemene profielkenmerken:

 • Hebben sterke affiniteit met de culturele sector en zijn geïnteresseerd in de rol die cultuur speelt in de samenleving in het algemeen en in een relevant aantal sectoren, zoals onderwijs in het bijzonder.
 • Zijn betrokken en relationeel onafhankelijk en komen tot authentieke en onafhankelijke oordeelsvorming, kunnen goede balans aanbrengen tussen betrokkenheid en distantie.
 • Beschikken over ruime relevante ervaring.
 • Denken en werken op strategisch niveau en kunnen vanuit een zekere distantie ontwikkelingen analyseren en beoordelen.
 • Hebben inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Zijn integer, van onbesproken gedrag, beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en zijn alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.
 • Zijn maatschappelijk actief en hebben een relevant netwerk.
 • Beschikken over goede communicatieve en relationele vaardigheden, zijn aanspreekbaar, reflectief en kunnen feedback geven en ontvangen.
 • Beschikken over voldoende tijd voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en zijn bereid deze tijd daar aan te besteden.
 • Beschikken over een academisch werk- en denkniveau.
 • Zijn bij voorkeur woonachtig in Brabant.

Geïnteresseerd?

Kunstloc Brabant wordt in deze procedure begeleid door Jolanda Salari (senior managing consultant). Solliciteren kan door uw motivatiebrief en curriculum vitae op te sturen via het online sollicitatieformulier of via de button ‘direct solliciteren’.

Voor meer informatie kunt u de profielschets downloaden (pdf, 267 kB). Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met Jolanda Salari via 06 - 21 23 41 48.