Lid Raad van Bestuur - Dynamo (REACTIETERMIJN GESLOTEN)


Een samenleving waarin iedereen actief meedoet. Dat begint met kinderen voorbereiden op een goede start op de basisschool. Buurtbewoners van jong tot oud in hun kracht zetten, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Jij gelooft in deze visie en wilt als lid van een tweehoofdig Raad van Bestuur het boegbeeld van Dynamo zijn, waarin je intern en extern inspireert en enthousiasmeert door visie en inhoudelijke gedrevenheid. Dynamo functioneert in een sterk veranderende omgeving. Vanaf 2021 wil het college van B en W het stelsel van sociale zorg in Amsterdam anders inrichten. Het is voor de organisatie belangrijk om koers en positie te houden in dit dynamisch krachtenveld.

Wat zoeken we?

Wij zoeken een intrinsiek gemotiveerde bestuurder die in staat is om de missie van Dynamo te realiseren. Dit gebeurt met een open mind en gericht op samenwerking. Iemand die intern zorgt voor een doelmatige en slagvaardige organisatie met een open werkklimaat en ruimte voor ondernemerschap en innovatie. Jij draagt zorg voor een zelfstandig en professioneel MT dat verantwoordelijk is voor finance, compliance, hr, organisatieontwikkeling en het optimaal faciliteren van het primair proces. Jij bent een bestuurder die het eigenaarschap legt daar waar het hoort en anderen weet te mobiliseren, te vertrouwen en te inspireren. Die zichtbaar en soepel schakelt en communiceert op alle niveaus met een warme zakelijke inslag.

Naar buiten toe onderhoud jij relaties met stakeholders en financiers, ben je gezaghebbend en durf je een voortrekkersrol te pakken in het veld. Jij ontwikkelt bestuurlijke en politieke netwerken, samenwerkingsallianties en mogelijke (nieuwe) financieringsstromen. Hierbij wordt aan de missie van de organisatie bijgedragen vanuit het perspectief van realisme en effectiviteit.

Wat neem je mee?

Als bestuurder heb je:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • meerjarige bestuurlijke ervaring en inzicht in complexe maatschappelijke organisaties;
 • ervaring met het werken in een politiek complexe, dynamische context;
 • een frisse en zakelijke blik op het maatschappelijk domein;
 • het vermogen om snel kennis van welzijn en kinderopvang te verwerven;
 • sterke affiniteit met de missie van Dynamo;
 • een bewezen trackrecord met betrekking tot organisatieontwikkeling;
 • ruime ervaring in het opbouwen, onderhouden en benutten van relevante netwerken;
 • het vermogen visie te ontwikkelen voor Dynamo met kansen en openingen voor de eigen organisatie;
 • voldoende kennis van ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, innovatie en technologie;
 • bovenal: een warm en kloppend hart voor de Amsterdammer.

Over Dynamo

Dynamo beweegt tot meedoen! Dynamo is een welzijnsorganisatie die bewoners van jong tot oud stimuleert en ondersteunt om deel te nemen aan de samenleving. Actief, zelfstandig en op eigen kracht. Dit doet Dynamo met 350 medewerkers, 250 stagiairs en meer dan 500 vrijwilligers. Zij begeleiden peuters in het samen spelen, leren en ontdekken op een voorschool in de buurt. Zij stimuleren kinderen, jongeren en volwassenen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen. Ook brengen zij buurtbewoners met elkaar in contact. Dynamo zorgt ervoor dat kwetsbare bewoners zoveel mogelijk steun krijgen uit hun omgeving die aangevuld wordt met professionele hulp. De kern van het werk is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen.

Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur dan voor 20 januari 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Jolanda Salari, senior managing consultant, via j.salari@berenschot.nl. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met haar op via 06-21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer over de functie.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor Dynamo. Deze gesprekken zullen in januari en februari plaatsvinden. Het streven is om de procedure voor 1 maart 2020 af te ronden.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Daarnaast kan een assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.