Lid Raad van Toezicht - Kunstloc Brabant (REACTIETERMIJN GESLOTEN)


Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in de samenleving. Voor Kunstloc Brabant zoeken we een innovatieve en ondernemende toezichthouder met een brede publiek-maatschappelijke scope. Versta jij de kunst van het toezichthouden? Dan is deze functie iets voor jou!

Wie zoeken we?

Kunstloc Brabant is een jonge, professionele organisatie in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de Raad van Toezicht. De raad houdt toezicht op een professionele adviesorganisatie, die voornamelijk wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant, waarbinnen sprake is van een sterk veranderend krachtenveld. De Raad van Toezicht is op zoek naar een brede generalist en integrale toezichthouder die met zijn of haar benoeming bijdraagt aan de complementariteit en diversiteit in de raad. Jij hebt kennis van moderne bedrijfsconcepten en ondernemerschap, en ervaring in het verbinden van kunst en cultuur aan maatschappelijke sectoren. Daarnaast heb je op strategisch niveau ervaring met organisatieontwikkeling en cultuurveranderingsprocessen in een innovatieve omgeving.

Wat neem je mee?

Voor alle leden gelden de volgende algemene profielkenmerken:

 • Hebben sterke affiniteit met de culturele sector en zijn geïnteresseerd in de rol die cultuur speelt in de samenleving in het algemeen en in een relevant aantal sectoren, zoals onderwijs, in het bijzonder.
 • Zijn betrokken en relationeel onafhankelijk en komen tot authentieke en onafhankelijke oordeelsvorming, kunnen een goede balans aanbrengen tussen betrokkenheid en distantie.
 • Beschikken over ruime relevante ervaring.
 • Denken en werken op strategisch niveau en kunnen van een zekere afstand ontwikkelingen analyseren en beoordelen.
 • Hebben inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Zijn integer, van onbesproken gedrag, beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en zijn alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.
 • Zijn maatschappelijk actief en hebben een relevant netwerk.
 • Beschikken over goede communicatieve en relationele vaardigheden, zijn aanspreekbaar, reflectief en kunnen feedback geven en ontvangen.
 • Beschikken over voldoende tijd voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en zijn bereid deze tijd daaraan te besteden.
 • Beschikken over een academisch werk- en denkniveau.
 • Zijn bij voorkeur woonachtig in Brabant.

Over Kunstloc Brabant

Als kennis- en uitvoeringsorganisatie voor de provincie Noord-Brabant zet Kunstloc Brabant zich in voor het brede kunst- en cultuurveld, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleert Kunstloc Brabant de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. Zij doet dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Op basis van het uitvoeringsprogramma Cultuur van de provincie Noord-Brabant werkt Kunstloc Brabant voor gemeenten, onderwijs, de culturele sector, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Kunstloc Brabant is een fusieorganisatie die medio 2018 is ontstaan uit Kunstbalie en bkkc. Kunstbalie fungeerde als uitvoeringsorganisatie voor het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en bkkc vervulde eenzelfde functie op het gebied van de professionele kunsten.

Met de fusie wil Kunstloc Brabant de integraliteit van het cultuurbeleid en daarmee de effectiviteit ervan vergroten. Met de totstandkoming van de nieuwe organisatie is de intermediaire structuur versterkt. Dit stelt de provincie Noord-Brabant in staat de regisserende rol te vervullen, waarmee zij zich onderscheidt van andere provincies, en is een structuur gecreëerd om deze rol op het niveau van BrabantStad invulling te geven.

Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur dan voor 8 maart 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Jolanda Salari, senior managing consultant Berenschot Search, via j.salari@berenschot.nl. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met haar op via 06-21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer over de functie. Een uitgebreide profielschets (pdf, 264 kB) van deze vacature vind je op onze website.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 12. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor Kunstloc Brabant. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht van Kunstloc Brabant in week 14. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van een nieuwe toezichthouder vóór 1 mei 2020.