Lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum Breda (REACTIETERMIJN GESLOTEN)


Stedelijk Museum Breda is een jong museum voor kunst en geschiedenis. Het museum maakte drukbezochte tentoonstellingen over beeldend kunstenaar Teun Hocks en over het 19e eeuwse schildersdorp Dongen. Tijdens de zomer van 2019 werd onder de titel ‘Raketstart’ een ambitieus overzicht getoond van actuele kunst uit Breda. In projectruimte NEXT realiseert het museum met verschillende partners uit de stad vrij toegankelijke presentaties. De collectie wordt de komende jaren opnieuw onder de loep genomen. De unieke samenhang met archieven en archeologie krijgt vorm binnen het programma ‘CollectieLab’.

Voor Stedelijk Museum Breda zoeken we een leergierig lid Raad van Toezicht dat zich wil ontwikkelen tot een integrale toezichthouder met een brede publiek-maatschappelijke scope. Ben jij een frisse vernieuwer met een gezonde dosis eigenheid? Dan is deze functie iets voor jou!

Wie zoeken we?

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en wordt samengesteld op basis van complementaire kennis en ervaring bij de leden, waarbij kennis van de culturele sector en musea wordt gewaarborgd. De Raad van Toezicht komt minimaal twee keer per jaar bijeen met het bestuur om de begroting en de jaarrekening te bespreken. In de praktijk treffen Raad van Toezicht en het bestuur elkaar zo’n vier keer per jaar. De sfeer binnen de Raad van Toezicht is informeel en constructief.

Binnen de Raad van Toezicht van Stedelijk Museum Breda is ruimte voor een nieuw lid Raad van Toezicht met een open houding en nieuwsgierige blik, die denkt vanuit verbindingen met andere sectoren. Een kandidaat die vanuit verschillende invalshoeken mee kan en wil denken over mogelijke scenario’s voor de toekomst van Stedelijk Museum Breda. Jij hebt een breed cultureel profiel, bent creatief en ondernemend en bent in staat de ontwikkelingen in de buitenwereld naar de organisatie te vertalen.

De Raad van Toezicht vindt dat diversiteit een brede visie en betere besluitvorming bevordert. Betrokkenheid en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, en gender en sekse, dragen bij aan de ontwikkeling van Stedelijk Museum Breda. Om die reden nodigen wij nadrukkelijk ook vrouwen met jong elan en een andere culturele achtergrond uit te solliciteren.

Wat neem je mee?

Voor alle leden gelden de volgende algemene profielkenmerken:

  • Hebben sterke affiniteit met de culturele sector en zijn geïnteresseerd in de rol die cultuur speelt in de samenleving in het algemeen en in een relevant aantal sectoren, zoals zorg en onderwijs, in het bijzonder.
  • Zijn betrokken en komen tot authentieke en onafhankelijke oordeelsvorming, kunnen een goede balans aanbrengen tussen betrokkenheid en distantie.
  • Denken en werken op strategisch niveau; van een zekere afstand ontwikkelingen kunnen analyseren en beoordelen.
  • Hebben inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Zijn integer, van onbesproken gedrag, beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en zijn alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.
  • Zijn maatschappelijk actief en hebben een relevant netwerk.
  • Beschikken over goede communicatieve en relationele vaardigheden, zijn aanspreekbaar, reflectief en kunnen feedback geven en ontvangen.
  • Beschikken over voldoende tijd voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en zijn bereid deze tijd daaraan te besteden.
  • Zijn bij voorkeur woonachtig in Brabant.

Over Stedelijk Museum Breda

Stedelijk Museum Breda is het jongste stadsmuseum van Nederland. Het ideale vertrekpunt voor iedereen die de kunst en geschiedenis van Breda en omgeving wil ontdekken. Naast een overzicht van zijn rijke collectie toont het museum wisselende tentoonstellingen. Stedelijk Museum Breda richt zich op cultureel erfgoed en beeldende kunst, met een accent op digitale cultuur. Projectruimte NEXT is bestemd voor samenwerking met partners uit de stad.

De verrassende veelzijdigheid maakt Stedelijk Museum Breda aantrekkelijk voor een breed en landelijk publiek. Stedelijk Museum Breda heeft de ambitie om uit te groeien tot een spraakmakend stadsmuseum, aantrekkelijk voor museumbezoekers en ook toegankelijk voor mensen die niet met musea vertrouwd zijn.

Het museum wordt geleid door een tweehoofdig bestuur-directie, bestaande uit een algemeen directeur en een zakelijk directeur. Bij Stedelijk Museum Breda werken 28 medewerkers. De jaarlijkse subsidie van de Gemeente Breda vormt de financiële basis van het museum.

Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur dan voor 15 mei 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Jolanda Salari, senior managing consultant Berenschot Search, via j.salari@berenschot.nl.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda via 06 21 23 41 48 of haar collega Marion Kortenraij, senior consultant Berenschot Search via 06 11 37 84 88.  Zij vertellen je graag meer over de functie.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 22. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor Stedelijk Museum Breda. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Stedelijk Museum Breda in week 24. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van een nieuwe toezichthouder per juli 2020.