Voorzitter en lid Raad van Toezicht Helpt Elkander (REACTIETERMIJN GESLOTEN)


Helpt Elkander is een woningstichting die inmiddels ruim honderd jaar bestaat en een heel herkenbare positie heeft in de gemeente Nuenen. In de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten verhuurt Helpt Elkander ongeveer 1.450 woningen aan haar klanten. Helpt Elkander staat dicht bij haar huurders en is lokaal sterk verankerd in de Nuenense samenleving. Voor Helpt Elkander zoeken we een voorzitter en lid Raad van Toezicht. Ben jij die maatschappelijk gedreven kandidaat met hart voor de volkshuisvesting? Dan is deze functie iets voor jou!

Wie zoeken we?

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat deze bestaat uit generalisten met ieder hun eigen specifieke kwaliteiten, die in combinatie tot een integraal toezicht leiden. Binnen de Raad van Toezicht zijn, naast de algemene kenmerken, bij voorkeur een aantal specifieke kwaliteiten en competenties aanwezig op bepaalde aandachtsgebieden. Gelet op de compacte organisatieomvang, is het logisch dat kennisgebieden worden gecombineerd in een persoon. Voor de voorzitter zoeken we een kandidaat met uitstekende sociale, communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Stimulerend en gezaghebbend, met kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bij voorkeur als bestuurder of toezichthouder. Het lid zal benoemd worden op voordracht van het huurdersplatform en beschikt over kennis van en ervaring met volkshuisvesting in brede zin en visie op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en de effecten ervan op wonen, zorg en welzijn.

Wat neem je mee?

Voor Raad van Toezicht-leden gelden de volgende algemene profielkenmerken:

  • Affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van Helpt Elkander.
  • Een bijzondere interesse voor volkshuisvesting en (regionale) samenwerking.
  • Inzicht in strategische vraagstukken, kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvorming, affiniteit met politiek-bestuurlijke processen, lokaal en regionaal.
  • Een goed overzicht, analytisch vermogen en hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.
  • Kennis en inzicht/ervaring om de volkshuisvestelijke en financiële prestaties en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen.
  • In teamverband kunnen functioneren, in staat scherpe discussies collegiaal af te ronden.
  • Gevoel voor de betekenis van Helpt Elkander voor de stakeholders en maatschappelijke omgeving.
  • Gevoel voor en affiniteit met de kleine schaal van de organisatie.
  • De leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur woonachtig in regio Eindhoven.

Over Helpt Elkander

Recent heeft de organisatie de ondernemingsstrategie voor de periode 2020-2024 beschreven. Om de opgaven te kunnen verwezenlijken, moet de organisatie samenwerken. De komende periode zet Helpt Elkander zich samen met diverse partners in voor een versterking van de verbinding tussen wonen, leren en werken en tussen wonen, zorg en welzijn.

Helpt Elkander vindt het belangrijk dat mensen vanuit het wonen mee kunnen blijven doen aan de samenleving. De organisatie streeft naar inclusiviteit voor de groeiende groep mensen die moeite heeft deel te nemen aan de maatschappij. De betaalbaarheid staat onder druk vanwege de stijging van de woonlasten. Om de woonlasten betaalbaar te houden, krijgt het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (zonder huurverhoging) prioriteit.

Nuenen komt de komende tien jaar ruim 325 sociale huurwoningen tekort met daarbinnen een accent op woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De productie van sociale huurwoningen krijgt prioriteit. Helpt Elkander voegt al dan niet in samenwerking met partners 150 sociale huurwoningen toe aan de huidige woningvoorraad.  Helpt Elkander neemt daarnaast actief de medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in wijken en buurten.

Geïnteresseerd?

Is dit de functie waarin jij al je passie, kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt? Stuur dan voor 8 maart 2020 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Jolanda Salari, senior managing consultant Berenschot Search, via j.salari@berenschot.nl. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met haar op via 06-21 23 41 48. Zij vertelt je graag meer over de functie. Een uitgebreide profielschets van deze vacature vind je op onze website.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 12. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor Helpt Elkander. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht van Helpt Elkander op 30 of 31 maart. Op 2 april staan voor de voorkeurskandidaten gesprekken gepland met de bestuurder en het huurdersplatform. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van de nieuwe toezichthouders vóór 1 mei 2020.