Programmamanager Huisvesting - IND


Voor de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) zoekt Berenschot een interim Programmamanager Huisvesting die uitvoering geeft aan het Programma Strategisch Huisvestingsplan (SHP).

De organisatie

De IND bevindt zich in een dynamische omgeving, waarin de nadruk ligt op kwaliteit, flexibiliteit en efficiency, Tijd-, Plaats- en Apparaatsonafhankelijk Werken (TPAW) en ketensamenwerking. Verdere digitalisering van de werkprocessen en data gestuurd werken van de IND spelen naar de toekomst toe een grote rol, alsmede het steeds meer internationaal opereren van de IND op migratiegebied.

Over de functie

Het strategisch huisvestingsplan van de IND heeft als doel om de toekomstige IND-ontwikkelingen te ondersteunen, op basis van de organisatievisie, een visie op dienstverlening en een huisvestingsstrategie. Het strategisch huisvestingsplan heeft een looptijd van 2018-2022 en krijgt jaarlijks een plan voor de acties in elk volgend jaar (jaarplan). Voor 2020 is er een jaarplan beschikbaar en geeft goed inzicht in de onderwerpen die spelen. Dit naast recente, nieuwe huisvestingsvraagstukken waar de IND mee te maken heeft, zoals de verkenning naar nieuwe huisvesting voor het hoofdkantoor van de IND in Den Haag. Onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Bedrijfsvoering wordt een programmamanager gezocht die, samen met het bestaande team, verder uitvoering geeft aan het Programma Strategisch Huisvestingsplan (SHP) van de IND en aan de slag gaat met (recente en nieuwe) huisvestingsvragen.

Jouw taken

 • je draagt zorg voor het uitvoeren van het programmaplan;
 • leiding geven aan het programmateam (nu: 5 personen, mogelijke groei, niet hiërarchisch, netwerkorganisatie);
 • Jaarplannen maken in afstemming met de primair proces directies;
 • Businesscases maken/financiën van het huisvestingsprogramma en de financiële gevolgen van het huisvestingsplan;
 • HR kanten van het huisvestingsprogramma coördineren, gevolgen voor medewerkers in kaart brengen en voorzien van planvorming en een proces;
 • Rapporteren over de voortgang;
 • Je werkt nauw samen met de tactisch manager Facilitair, Huisvesting en Veiligheid en de andere managers van Bedrijfsvoering. Je sluit zo nodig aan bij het Managementteam van de directie Bedrijfsvoering (MT BV);
 • Je onderhoudt nauwe contacten met de directeuren en tactisch managers van de andere directies over wijzigingen in hun huisvestingsbehoefte in relatie tot het Strategisch huisvestingsplan;
 • Draagt in een politiek bestuurlijke context zorg voor het behalen van de resultaten, dus zorgt voor afstemming met programma Flex, aansluiten, vorming Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (GVL vorming), afstemming in de keten (MT Kleine Keten, Topberaad, V-staf);
 • Je draagt zorg voor de besluitvorming richting MT IND en sluit periodiek aan om de voortgang te bespreken. Medezeggenschap betrekken bij ontwikkelingen en zorgdragen voor de advies- en instemmingsaanvragen indien noodzakelijk;
 • Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur Bedrijfsvoering.


Als programmamanager beschik  je over de volgende competenties:

 • Bestuurssensitiviteit en omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Creativiteit
 • Doorzettingsvermogen

Functie-eisen

 • ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • ervaring met het leidinggeven aan een project/programmateam;
 • bij voorkeur ervaring met huisvestingsvraagstukken en het rijks huisvestingsstelsel en financieel projectmanagement.
 • Academisch werk- en denkniveau.

Opdracht

 • Duur: circa 15 maanden
 • Inzet: 36 uur per week
 • Start: z.s.m.
 • Locatie: DenHaag

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne (senior managing consultant) via 06 – 55 36 47 58 of stuur uw cv direct op via m.dechesne@berenschot.nl. Reageren op deze vacature kan tot dinsdag 31 maart 10:00 uur.