Projectleider Ledentelling - Commissariaat voor de Media


Voor het Commissariaat voor de Media zoekt Berenschot een interim Projectleider.

Over de functie

Een van de wettelijke taken van het Commissariaat betreft de vijfjaarlijkse vaststelling van het aantal leden per landelijke omroepvereniging, aspirant-omroepvereniging en kandidaat omroepvereniging (nieuwe gegadigden voor een voorlopige erkenning) op de daartoe bepaalde peildatum. De vaststelling van de ledenaantallen houdt verband met het verlenen van de erkenningen aan omroepverenigingen voor het uitzenden van radio- en tv-programma’s.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de planning en voortgang van het project, het aansturen van vier projectmedewerkers en is inhoudelijk eindverantwoordelijke voor het project. Kijkend naar de vorige ledentelling betekent dit concreet dat je (minimaal) een bijeenkomst organiseert voor de omroepen, op bezoek gaat bij de omroepen onder andere om te kijken hoe de omroepen hun systemen qua ledenadministratie hebben ingericht, verantwoordelijk is voor een brief voor de omroepen met de instructie voor hun accountants en het opstellen van de (detail)planning.
 • Je dient (minimaal) een plan van aanpak, inclusief een planning, brieven aan de omroepen met instructies voor de accountants en voortgangsrapportages op te leveren. Het gehele project dient uiteindelijk te resulteren in de conclusie of de omroepverenigingen, aspirant-omroepverenigingen en kandidaat omroepverenigingen boven of onder de gestelde drempel uitkomen.
 • Je bent het directe aanspreekpunt voor de omroepen en hun accountants bij eventuele vragen.
 • Je rapporteert aan de afdelingsmanager Onderzoek & Toegang en in voorkomend geval aan het Managementteam en College van het Commissariaat

Functie-eisen

 • WO-werk en denkniveau.
 • Bij voorkeur ervaring met ledengebonden organisaties.
 • Ervaring met ledentellingen en bekend met de verantwoording daarover naar stakeholders.
 • Gezien het belang voor de omroepen van de uitkomsten van de ledentelling, zeker bij ‘grensgevallen’ dien je bestuurlijk sensitief te zijn, goed te zijn in externe contacten en netwerken en anderzijds stevig te kunnen optreden (richting de omroepen en hun accountants).
 • Je begrijpt bij voorkeur de taal van accountants en kan goed sturen op doorlooptijden (dit project kan gezien de strakke termijnen en de gevolgen voor de erkenningsadviezen geen vertraging oplopen).

Opdracht

 • Duur: 12 maanden
 • Inzet: 2 dagen per week
 • Start: juni 2020

Geïnteresseerd?

Voor informatie kan je contact opnemen met Edgar Groenendijk, Senior Managing Consultant Interim Berenschot. Hij is bereikbaar op 06-126 124 04, stuur je cv naar e.groenendijk@berenschot.nl. Reageren kan alleen tot 21 april 2020.