Compliance manager a.i.


Voor een aantal samenwerkende gemeenten in het westen van het land zijn wij op zoek naar een Compliance manager a.i.

Taken

De Compliance manager adviseert en rapporteert integraal aan de portefeuillehouder Compliance en de directeur ICT van de gemeenten over het taakgebied compliance en geeft vanuit deze lijn invulling hieraan. De Compliance manager structureert en coördineert de uitvoering en borging van de compliance jaarplanning en geeft functionele begeleiding en inhoudelijke ondersteuning aan de Information Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming.

De Compliance manager heeft de opdracht om de borging van compliance als (proces)verantwoordelijkheid met “tact”, advies en ondersteuning te (doen) beleggen bij alle gemeentelijke disciplines en hen vertrouwd te maken met het eigenaarschap hiervan. Tevens zorgt hij voor een verdere professionele inrichting en uitvoering van de compliance-functie. Hiermee bedoelen we tenminste een effectief en duurzaam beleidskader maar ook een planmatige aanpak, gecontroleerde planning én uitvoering van alle compliance-activiteiten. Hij creëert hiervoor ook een duidelijke meerjarige, functionele en financiële structuur inclusief rapportage en verantwoording aan colleges en portefeuillehouders.

Van de Compliance manager wordt verwacht dat op basis een korte intake en inventarisatie, een kort en bondig plan van aanpak opgesteld wordt waarmee het totaal van de compliance-activiteiten onder “regie” gebracht kunnen worden.

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau of vergelijkbaar;
 • Aantoonbare ervaring met integrale compliance-toepassing in het gemeentelijk/overheidsdomein;
 • Aantoonbare (tactische) ervaring met het consistent en onder regie implementeren van vastgesteld beleid en overige wet- en regelgeving;
 • Aantoonbaar in staat om in korte tijd en onder hoge tijdsdruk maar met behoud van commitment en relatie, verantwoordelijkheden te beleggen en resultaten veilig te stellen;
 • Communicatief en sociaal vaardig en in staat soepel samen te werken met diverse disciplines op alle niveaus;
 • Concrete kennis van en ervaring met “werken onder architectuur”;
 • U combineert planmatigheid met een pragmatische en servicegerichte benadering;
 • U bent daadkrachtig met een hoge mate van professionaliteit en integriteit;
 • U bent in staat om complexe regelgeving om te zetten in voor gebruikers begrijpbare en toepasbare richtlijnen en structuren;
 • U hebt zeker autoriteit maar geen last van ego om zo professionals en stakeholders effectief te laten groeien in bewustzijn en volwassenheid op het gebied van compliance.

Opdracht

 • Start 1 oktober a.s. (of eerder wanneer mogelijk)
 • 20 à 24 uur per week
 • Opdrachtduur bedraagt 7 maanden met optie tot verlenging

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne (06- 55 36 47 58) / Gerhard Jansen (06 55 36 48 37), of stuur je cv naar m.dechesne@berenschot.nl / g.jansen@berenschot.nl.