Directeur Bedrijfsvoering a.i. voor het vo


Voor de afdeling Bedrijfsvoering (20 medewerkers, vier teams) van een organisatie bestaande uit vijf scholen in het voortgezet onderwijs (bijna 6.000 leerlingen, vijf directies) in de Randstad komen wij graag in contact met een directeur Bedrijfsvoering met ervaring in het onderwijs.

Taken

De belangrijkste opgaven zijn:

  1. het goed positioneren van de bedrijfsvoeringsactiviteiten
  2. een goede aansturing van de teamhoofden Financiën, P&O, Leerlingenadministratie en ICT
  3. de opgave om het facilitair beleid en beheer op een hoger plan te brengen en draagvlak hiervoor te creëren bij de scholen.

Voor de ICT-functie ligt er de opgave de uitvoering en de afdeling beter te verbinden met de business en de relatie te verbeteren. Voor Bedrijfsvoering is de opgave een visie te ontwikkelen en daarmee de discussie ‘centraal-decentraal’ met de directeuren, bestuurder en teamhoofden te voeren en voor de uitvoering daarvan gedragen kaders en uitgangspunten te formuleren. Daarbij moet per afdeling/ team de beleidsontwikkeling worden gecoördineerd, geïnnoveerd en dienen processen en procedures tegen het licht te worden gehouden en te worden beoordeeld, zodat deze integraal met de business in verbinding worden gebracht en Bedrijfsvoering beter gaat presteren.

Functie-eisen

Wij zoeken hiervoor een kandidaat met ervaring in het onderwijs en bedrijfsvoering en het in opdrachten invullen van vergelijkbare rollen. U heeft een bewezen ervaring met visieontwikkeling, het implementeren van een gedragen uitvoering en verandermanagement. Daarbij bent u zodanig deskundig op het gebied van ICT dat u volwaardig gesprekspartner bent voor de business en de relatie daarmee op een hoger niveau brengt.

Opdracht

Start: zo snel mogelijk
Inzet: vier dagen per week
Duur: circa acht maanden

Geïnteresseerd?

We ontvangen graag uiterlijk maandag 27 augustus a.s. vóór 12:00 uw reactie voorzien van een volledig cv. Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne (06- 55 36 47 58) of Gerhard Jansen (06 55 36 48 37), of stuur direct uw cv naar m.dechesne@berenschot.nl / g.jansen@berenschot.nl.