HR-adviseur bij een landelijke staf organisatie


Als HR-adviseur ondersteun en adviseer je teams en directie inzake de personeels- en organisatieontwikkeling door:

  • Het in kaart brengen van en adviseren over personele en organisatorische consequenties van de voorgenomen organisatie- en beleidsontwikkelingen en over te nemen maatregelen.
  • Het doen van voorstellen voor de verdere invulling van het gegeven P&O beleid. De speerpunten zijn Professionaliteit, Mobiliteit, Teamvorming en Leiderschap.
  • Advisering van directie en teams aangaande sturingsvraagstukken, het opzetten van verandertrajecten en het participeren in projecten bij verandertrajecten op dit gebied. Op dit moment is met name relevant advies met betrekking tot de omslag naar zelforganisatie en zelfsturing. Kennis van en ervaring met een dergelijk proces strekt tot aanbeveling.
  • Het adviseren van directie en teams over alle gemandateerde personeels- en organisatieaangelegenheden, inclusief interpretatie en consequenties van gewijzigde wet- en regelgeving ter zake en het in dat kader verzorgen van kennis- en informatieoverdracht.
  • Het adviseren bij de uitvoering en/of oplossing van personeelsaangelegenheden, waarbij met veel aspecten rekening moet worden gehouden, zoals (bezwaren tegen) beoordelingskwesties en ontslagprocedures.
  • Advisering t.a.v. een effectieve en efficiënte organisatiestructuur en -cultuur en inzetbaarheid medewerkers.

Opdracht

  • Start per medio juli 2018
  • 3 à 4 dagen per week
  • Looptijd 10 maanden
  • Reageren kan t/m maandag 25 juni 2018

Contact

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Edgar Groenendijk, Managing Consultant Interim. 06-126 124 04 of stuur je cv naar e.groenendijk@berenschot.nl.