Manager Projecten


Voor een gemeente in de Randstad zoeken wij een ervaren interimmanager voor het fysieke domein. Het betreft een trekker van (complexe) projecten in dit domein voor de afdeling Projecten, van de gemeente. De projecten die de afdeling uitvoert dragen bij, zowel afzonderlijk als in de onderlinge samenhang, aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven en (beleids-)ambities.

De manager projecten is een inspirerende en enthousiasmerende leidinggevende; iemand die zorgt voor een omgeving waar medewerkers met energie en beroepstrots hun werk kunnen doen en waar ruimte is voor persoonlijke groei. De duurzame realisatie van deze doelstelling vraagt om een doorontwikkeling van de afdeling.

Over de functie

Het gewenste doel van deze opdracht is dat de medewerkers van de afdeling Projecten een heldere koers krijgen. Verder zal de doorontwikkeling van de afdeling centraal staan. De koers bevat in ieder geval een visie op de functie en de positionering van de afdeling Projecten ten opzichte van het ambtelijk opdrachtgeverschap. In de uitwerking gaat het over de gewenste verbetering t.a.v. de processen, samenwerkingsverbanden en werkwijzen.

Uw profiel

Van de manager projecten wordt gevraagd om, naast de dagelijkse aansturing van de afdeling, ook een visie te hebben op de doorontwikkeling van het team. Dat de manager voorop gaat in het aangaan van samenwerkingsrelaties binnen en buiten de afdeling. Iemand die vanuit natuurlijk gezag, kennis en ervaring de afdeling inspireert op de ideeën voor de toekomst.

Tevens is het belangrijk dat de interimmanager met de medewerkers nadenkt over hoe de aansturing van de afdeling Projecten zo kan worden ingericht dat de gewenste inspirerende en enthousiasmerende omgeving ontstaat.

We zoeken een interimmanager die:

  • Ruime ervaring heeft met ruimtelijke projecten;
  • Ruime ervaring heeft als manager (leidinggevende) binnen gemeenten.

Over de opdracht

Inzet: 28 – 32 uur per week
Duur: 6 maanden, met een optie tot verlenging
Start: per 1 november

Geïnteresseerd?

Aanvullende informatie over de functie is te verkrijgen via Edgar Groenendijk, Managing Consultant Interim, via 06 – 12 61 24 04. Om te solliciteren kunt u uw cv opsturen naar e.groenendijk@berenschot.nl.