Programmamanager Huisvesting arbeidsmigranten - gemeente


Voor een gemeente in Zuid-Holland zoeken wij een Programmamanager Huisvesting arbeidsmigranten die een integrale aanpak kan opzetten en verder vormgeven.

Bij deze gemeente is er sprake van een complex vraagstuk inzake leefbaarheid en het verdelen van de schaarse ruimte. In het programma van het College van B&W is aangegeven dat de gemeente wil voorzien in adequate huisvesting voor een breed scala aan doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Voor de huisvesting is een apart traject gestart met als doel te voorzien in huisvesting voor de middellange en lange termijn (10 jaar en verder). Hiertoe is inmiddels het ontwikkelkader arbeidsmigranten vastgesteld door de raad. Daarnaast spelen er een aantal zaken die in samenhang en met daadkracht moeten worden aangepakt. Dit vraagt om het opzetten en verder vormgeven van een integrale aanpak.

Over de functie

Als programmamanager bent u opdrachtgever en coördinator voor deze opgave richting de beleidsmedewerkers en het aanspreekpunt/ sparringpartner voor de verantwoordelijk wethouder. Daarnaast volgt u de ontwikkelingen op het dossier op de voet en zorgt dat de gemeente ambtelijk en bestuurlijk daar strategisch op aansluit wanneer het om bijvoorbeeld de rol van de overheid gaat. U houdt daarbij rekening met de verbindingen die u binnen en buiten tot stand moet brengen (of moet onderhouden). Als programmamanager en opdrachtgever werkt u nauw samen met de strategisch regisseurs en teammanagers van Beleid. In de aansturing wordt u onder de directeur Beleid gepositioneerd aan wie u verantwoording aflegt.

Uw profiel

Voor deze functie vragen wij het volgende profiel:

  • Een afgeronde opleiding op minimaal wo-niveau;
  • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Programmamanager;
  • Aantoonbare werkervaring als coördinator op het gebied van wonen in de afgelopen drie jaar;
  • Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie of overheidsorganisatie als sparringpartner met complexe vraagstukken;
  • Aantoonbare werkervaring met co-creatie;
  • Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van integrale huisvesting.

Daarnaast beschikt u over bestuurlijke sensitiviteit en heeft u ervaring in een politiek gevoelige organisatie of omgeving. Bovendien bent u slagvaardig en een uitstekende strategische gesprekspartner voor directies, bestuurders en ketenpartners buiten.

Over de opdracht

Duur: 4 maanden met optie tot verlenging
Inzet: 32 tot 36 uur per week
Start: eind september

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne (managing consultant) via 06 – 55 36 47 58 of stuur uw cv direct op via m.dechesne@berenschot.nl. Reageren op deze vacature kan tot donderdag 5 september.