Programmamanager/Kwartiermaker Projectenbureau


Berenschot zoekt in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een ervaren Programmamanager / Kwartiermaker Projectenbureau.

Het NCG is onderdeel van de Rijksoverheid en dient zich in korte tijd te ontwikkelen tot een uitvoeringsorganisatie die in staat is met daad- en slagkracht de versterkingsopgave aan te pakken. Gebaseerd op het recent getekende ‘Besluit Versterken’ richten zij zich op het controleerbaar maken van werkprocessen, evenals het efficiënter en effectiever inregelen hiervan. De ondersteuning van het primaire werkproces wordt geconcentreerd in een nieuw in te richten projectenbureau.

Taakomschrijving

U bent verantwoordelijk voor het programmatisch ontwikkelen, inregelen en borgen van de ondersteunende werkprocessen en de bijbehorende (administratieve) organisatie. Voor het slagen van deze opdracht is de samenwerking met de interne organisatie onderdelen, zoals genoemd in het ‘Besluit Versterken’, essentieel.

 • Programmatische aanpak: verbinding zoeken met bestaande rollen en functionarissen en het samenstellen van teams om een snelle implementatie van het projectenbureau te realiseren.
 • Inbedden van processen, organisatiestructuur en werkwijze.
 • Ontwikkelen van de organisatie van administratie rondom het productieproces: definiëren van de in- en output van subprocessen, de kosten- en budgetstructuren, mijlpalen, fasedocumenten en vaststellingsovereenkomsten, depots, contracten etc.
 • Interne en externe afstemming: het leveren van een bijdrage aan het verhelderen van rollen, opdrachtgeversrelaties en besluitvormingsprocessen tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gemeenten, Centrum Veilig Wonen en NCG. Steeds conform het ‘Besluit Versterken’.
 • Scherp sturen op concrete resultaten.

Functie-eisen

 • U beschikt over wo-werk- en -denkniveau.
 • U heeft uitgebreide en aantoonbare ervaring met het management van complexe bestuurlijk/politieke omgevingen.
 • U heeft aantoonbare ervaring met omvangrijke (complexe) projecten/programma´s op het gebied van organisatie- en verandervraagstukken. Bij voorkeur gericht op het inregelen van de ondersteuning van primaire processen.
 • U heeft kennis van de partijen die hierin een rol vervullen, dat wil zeggen zowel ervaring met private als publieke organisaties.
 • U beschikt over een grote bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit met het lokaal bestuur.
 • U beschikt over goede kennis van organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren binnen en buiten uw organisatie.
 • U heeft ervaring met projectmatig werken.
 • U heeft meerjarige (recente) werkervaring binnen de (Rijks)overheid.

Opdracht

 • Startdatum: z.s.m.
 • Inzet: 36 uur per week
 • Duur: 6 maanden (met optie tot verlenging)
 • Standplaats: Groningen

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne, senior managing consultant, via 06 - 55 36 47 58 of stuur uw cv direct naar m.dechesne@berenschot.nl.

Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag z.s.m. uw reactie.