Programmamanager - Nationaal Coördinator Groningen


Voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zoekt Berenschot een programmamanager met kennis van kostencalculatie van bouwprojecten.

NCG is een organisatie in beweging op weg naar een uitvoeringsorganisatie ten behoeve van het veilig maken van bebouwing binnen het Groningse aardbevingsgebied. Dit houdt in dat NCG helpt schadeafhandeling te verbeteren en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Daarnaast draagt NCG bij aan het vergroten van leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

Over de functie

Sinds 5 juni heeft de NCG regietaken overgenomen van de NAM op het gebied van bouwkundige versterking van gebouwen die onvoldoende bestand zijn tegen zware aardbevingen. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners het gebouw veilig verlaten bij een zware beving.
Vanaf 1 januari 2020 neemt NCG ook de taken van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) over, dat op die datum ophoudt te bestaan. Om de nieuwe taken van NCG goed en tijdig vorm te geven, wordt binnen alle afdelingen gewerkt aan de nieuwe processen, de bemensing en de ICT-ondersteuning. Binnen de afdeling Bedrijfsvoering wordt een projectenbureau opgezet waarin alle (voorlopig) ondersteuning van het primaire proces wordt ondergebracht.

Uw profiel

De programmamanager zorgt zowel voor de snelle en goede uitvoering van programma's zoals die in formele besluitvormingsgremia zijn vastgesteld als voor adequate advisering aan deze gremia. De gremia kunnen de komende jaren wisselen, afhankelijk van nieuwe wetgeving. De rol van de programmamanager blijft echter gelijk. Voor deze opdracht wordt een programmanager gezocht met kennis van kostencalculatie van bouwprojecten. Zo moet de programmamanager bij het starten van nieuwe programma’s de verwachte investering begroten en bij de uitvoering de bedragen van ingediende offertes beoordelen. Daarnaast dient hij/zij binnen NCG te werken aan een systematische benadering van de kostencomponent van versterkingsprogramma's. De programmamanager wordt onderdeel van het centrale projectenbureau maar levert zijn diensten grotendeels in directe samenwerking met de projectmanagers die op de versterkingspunten werkzaam zijn.

Als programmamanager beschikt u over de volgende competenties:

 • Besluitvaardig
 • Overtuigingskracht
 • Kunnen werken in een onzekere en turbulente omgeving
 • Resultaat- en doelgericht.

Functie-eisen

Voor deze opdracht zoeken wij een manager die beschikt over:

 • Kennis van programmamanagement met een sterke nadruk op kostenbeheersing;
 • Ervaring in of met bouwbedrijven, groot en klein;
 • Kennis van de werkwijze van NAM, CVW en/of NCG;
 • Academisch of HBO+ denk- en werkniveau.

Opdracht

 • Duur: 10 maanden
 • Inzet: 36 uur per week
 • Start: 1 oktober 2019

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne (06- 55 36 47 58) of uw cv sturen naar m.dechesne@berenschot.nl.