Projectleider - NCG (Loppersum)


Voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zoekt Berenschot een projectleider voor het versterkingspunt Loppersum. Bent u de schakel tussen de betrokken partijen? En creëert u de juiste randvoorwaarden voor een optimale voorbereiding en uitvoering van projecten? Dan is dit een interessante interim-opdracht voor u!

De organisatie

NCG is een organisatie in beweging, op weg naar een uitvoeringsorganisatie ten behoeve van het veilig maken van bebouwing binnen het Groningse aardbevingsgebied. Dit houdt in dat NCG helpt bij het verbeteren van de schadeafhandeling en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen. Daarnaast draagt NCG bij aan het vergroten van leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. De bewoner staat hierbij centraal.

Over de functie

Als projectleider voelt u zich nauw betrokken bij de regio en de aardbevingsproblematiek. Dat houdt in dat u bereid bent om u langere tijd te verbinden aan de opgave van NCG. In deze functie werkt u voor NCG vanuit het Versterkingspunt Loppersum aan projecten binnen de gemeentegrenzen. De projecten worden ingegeven door de versterkingsopgave binnen de gemeente, die is vastgelegd in het Plan van Aanpak van NCG, en worden gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit (technisch, maatschappelijk, financieel en bestuurlijk). Hierbij vormt u de schakel tussen beleid en realisatie. Bij NCG wordt het Integraal Project Management model gehanteerd.

Als projectleider maakt u deel uit van een projectteam van het versterkingspunt bestaande uit: de gebiedsmanager, een collega-projectleider, bewoners, begeleiders en projectondersteuning. In de voorbereiding en uitvoering van de projecten vindt er tevens intensieve samenwerking plaats met diverse partijen (o.a. woningcorporaties en de gemeente). U rapporteert rechtstreeks aan de gebiedsmanager.

Uw taken

In deze functie houdt u zich bezig met de volgende taken:

 • Vertalen van beleidsuitgangspunten naar uitvoerbare projecten;
 • Begeleiden en leiden van multidisciplinaire projecten, van planvorming en inspectie tot realisatie;
 • Initieren en organiseren van bijeenkomsten met diverse stakeholders;
 • Afstemmen met belanghebbenden en voorbereiden van besluitvorming;
 • Signaleren van kansen en bedreigingen van processen en producten, en daarop actie nemen binnen gestelde kaders;
 • Een actieve bijdrage leveren aan de uitbouw van kennis en vaardigheden binnen NCG;
 • Realiseren van afgesproken prestaties binnen de gestelde termijnen en onder de gegeven kwalitatieve en financiële condities;
 • Meewerken aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma;
 • Vormgeven aan een constructieve interactie met bewoners, ondernemers en andere organisaties;
 • Bijdragen aan de agendering van projecten op agenda’s van de stakeholders;
 • Voortgang bewaren, verbinden en afstemmen;
 • Overleggen met betrokken partijen over financiering van de projecten;
 • Op het juiste moment de juiste contacten benutten om doelstellingen te bereiken;
 • Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgen en deze in uw dagelijkse werk integreren.

Functie-eisen

Als projectleider beschikt u over de volgende competenties: goed kunnen plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, bestuurssensitiviteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Daarnaast zoeken wij een manager die beschikt over:

 • Minimaal drie jaar werkervaring als projectleider, bij voorkeur binnen het ruimtelijk domein;
 • Kennis van de werkwijze van de rijksoverheid;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Opdracht

Duur: 8 maanden
Inzet: 36 uur per week
Start: 1 december 2019
Locatie: Loppersum

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne (managing consultant) via 06 – 55 36 47 58 of stuur uw cv direct op via m.dechesne@berenschot.nl. Reageren op deze vacature kan tot donderdag 21 november 10:00 uur.