Teammanager Bedrijfsvoering taakveld Financiële Concerntaken


Berenschot zoekt in opdracht van de gemeente Westland een stevige peoplemanager. Proactief en gericht op samenwerking met een brede ervaring in gemeentefinanciën.

Het team Financiële Concerntaken is adviseur en partner voor de gemeentelijke organisatie en verbindt deze met de bestuurlijke opgaven. Belangrijk is dat bestuur en organisatie goed worden geadviseerd, ondersteund en verbonden, ook als er mogelijk sprake lijkt van tegengestelde belangen. Dit vraagt om een team FC dat als adviseur en partner integraal werkt en het adviseurschap en de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie professioneel invult.

Om die reden is de gemeente Westland op zoek naar een proactieve teammanager voor het aansturen van het team Financiële Concerntaken met zo’n 20 medewerkers. Een prachtige kans voor een stevige peoplemanager, inhoudelijk sterk, verbindend en gericht op samenwerking.

Download hier de volledige profielschets Teammanager Bedrijfsvoering taakveld Financiële Concerntaken.

Geïnteresseerd?

Wilt u solliciteren? Verstuur dan uw motivatie en CV via de website.