Teammanager schadeafhandeling a.i. – Mijnbouwschade Groningen


Voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zoekt Berenschot een teammanager schadeafhandeling a.i.

De organisatie

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) behandelt alle schadeaanvragen die gerelateerd zijn aan beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.

Over de functie

Het team Schadeafhandeling maakt onderdeel uit van de afdeling Schade-expertise en Afhandeling. Het team is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de primaire besluiten die door de deelcommissie mijnbouwschade worden genomen. Het conceptbesluit kent twee verschijningsvormen: het besluit op de aanvraag en het besluit op de bijkomende kosten.

Wij zoeken een tijdelijke tweede teammanager omdat er enerzijds een verdubbeling van de productie plaats moet vinden de komende maanden en er nog een grote ontwikkelopgave bij dit team en ketenpartners ligt. Uw team bereidt het besluit administratief, financieel, inhoudelijk en juridisch voor. Ook handelt ze de financiële afwikkeling af en rapporteert hierover voor de verantwoording. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de inrichting van het ICT-systeem BAS en de bijbehorende inrichting van de processen. De doelstelling van het team is om - in een goede balans tussen zorgvuldigheid en snelheid - te komen tot het opleveren van grote aantallen conceptbeschikkingen en het uitbetalen van schadebedragen. Vanwege het aantal medewerkers bestaat het onderdeel Schadeafhandeling uit twee teams van zo’n 25 medewerkers, elk met een teammanager.

Het team kent de volgende functietypen:

  • Financieel-economische afhandelaar (FEA): deze collega houdt zich onder meer bezig met het opstellen van conceptbesluiten, het opstellen en verzorgen van afwijzingsbrieven bij negatieve besluiten en het uitvoeren van de noodzakelijke checks en controles om te borgen dat alle benodigde gegevens voorhanden zijn. Ook het verzorgen van het proces voor uitbetaling van de vastgestelde schadevergoeding valt onder het takenpakket.
  • Coördinator (COO): de coördinator beoordeelt de conceptbesluiten die door de FEA zijn opgesteld op kwaliteit. De toetsing ziet toe op bouwkundige, financiële en juridische aspecten. Denk daarbij aan het analyseren en beoordelen op basis van de vergewisplicht (voldoen aan het Besluit mijnbouwschade Groningen en aan de Algemene wet bestuursrecht, inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Hierbij wordt afgestemd met de diverse geledingen binnen de complete Projectdirectie Groningen. Daarnaast behandelt de coördinator zienswijzen die door de aanvragers zijn ingediend en analyseert de gevolgen voor de uitvoering van wijzigingen of aanpassingen in het Besluit mijnbouwschade Groningen of aanpalende regels.

De afdeling waarbinnen dit team valt is vanaf 1 oktober een samensmelting van twee afdelingen, namelijk Backoffice en Veldwerk. De ontwikkelopgave zit gekoppeld ook aan TCMG-brede procesverbeteringsacties en de implementatie van een nieuw workflow systeem rond de zomer 2020.

Functie-eisen

Voor deze opdracht zoeken wij een manager die beschikt over:

  • Wo-werk- en denkniveau, bij voorkeur juridisch/bedrijfskundig;
  • Aantoonbare werkervaring met het aansturen van teams waar een ontwikkelopgave nodig is;
  • Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van de implementatie van procesgericht werken en veranderaspecten rondom verregaande digitalisering;
  • Aantoonbare ervaring in een agile/scrum werkomgeving;
  • Aantoonbare werkervaring met het vormgeven van verandertrajecten van een vergelijkbare omvang en complexiteit;
  • Kennis van LEAN;
  • Ervaring in het werken bij een uitvoerende organisatie binnen het Rijk dan wel een grote publieke dienstverlener.

Opdracht

Duur: 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Start: 1 januari 2020
Locatie: Groningen / Hoogezand

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Marc Dechesne (managing consultant) via 06 – 55 36 47 58 of stuur uw cv direct op via m.dechesne@berenschot.nl. Reageren op deze vacature kan tot zaterdag 14 december.