Teammanager / unithoofd a.i. met overheidservaring


Voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zoeken wij op korte termijn een Teammanager / unithoofd a.i. voor het programmabureau PAS.

BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Onderdeel hiervan is het programmabureau PAS, dat de twaalf provincies en drie ministeries (Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Defensie) ondersteunt bij de uitvoering en ontwikkeling van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met een unit van tien professionals staat het programmabureau voor betrouwbare ondersteuning op inhoudelijk, juridisch en technisch gebied. Zo zorgen zij voor informatie over uitvoering van het programma en de effecten daarvan, bevorderen ze kennisdeling, stemmen ze onderzoeksopgaven af en geven ze adviezen over de uitvoering van het programma.

Het programmabureau PAS werkt als unit nauw samen met de vier andere units van BIJ12. De beoogde Teammanager / unithoofd a.i. maakt deel uit van het managementteam. Omdat de rol van het programmabureau groeit, is een belangrijke aandachtsgebied de ontwikkeling van de organisatie waarbij het versterken van het opdrachtnemerschap, het doorontwikkelen van projectmatig en resultaatgericht werken en de samenwerking met provincies en hun ketenpartners centraal staat.

Taken

Als teammanager geeft u leiding aan het programmabureau PAS (unit van 10 medewerkers), waarbij u gericht bent op de teambuilding en de ontwikkeling van projectmatig werken van het programmabureau PAS. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten en voor de uitvoeringsplannen van de unit. U vertegenwoordigt hierbij het PAS-bureau in diverse overleggen met de PAS-partners en bent lid van het managementteam van BIJ12. Ook legt u verantwoording af aan de opdrachtgevers via de programmamanager; voor de inzet van middelen en kwaliteitsborging legt u verantwoording af aan de directeur van BIJ12.

Functie-eisen

  • WO werk- en denkniveau;
  • Kennis van het PAS is een pré;
  • Meerjarige ervaring met werken in een complexe interbestuurlijke omgeving, waarvan ten minste 5 jaar ervaring met bestuurlijke en strategische advisering;
  • Ervaring als interimmanager bij een overheidsorganisatie;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met teamontwikkeling en het sturen op projectmatig werken;
  • Het vermogen om complexe vraagstukken te doorgronden;
  • Het vermogen de verbinding te leggen tussen de dynamische omgeving van de opdrachtgevers en het team van het PAS-bureau;
  • Inzicht in en ervaring met overheidsfinanciën en verantwoordingsrapportages.

Opdracht

Start: begin september 2018
Inzet: 32 -36 uur per week
Duur: tot en met 30 november 2018 (met een optie tot verlenging)

Het is een interim-opdracht die vooraf gaat aan een vaste invulling van de functie. Voor de interim-opdracht is het belangrijk dat u als interimmanager aantoonbare ervaring heeft met teamontwikkeling en het ontwikkelen van opdrachtnemerschap en projectmatig werken. Meer informatie over BIJ12 en het Programma Aanpak Stikstof vindt u op de website van BIJ12 (hier vindt u ook meer informatie over de vaste functie).

Geïnteresseerd?

Reageren kan tot en met maandag 6 augustus door het toesturen van uw cv met motivatiebrief waarin u aangeeft waarom u geïnteresseerd bent in de functie en u zichzelf daarvoor geschikt acht.

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Gerhard Jansen, senior managing consultant, 06 - 55 36 48 37 of stuur uw cv naar g.jansen@berenschot.nl.