Interim-adviseur ICT/ QA architectuur/applicaties


Het ministerie van Defensie is bezig met een aanbesteding voor de vernieuwing van haar volledige IT-infrastructuur. Als eerste wordt de laag gerubriceerde IT-infrastructuur in Nederland vernieuwd. De aanbesteding ‘van de nieuwe IT-infrastructuur’ wordt in drie fases doorlopen: de selectiefase, de dialoogfase en de gunningsfase. Aansluitend wordt gestart met de realisatie van de IT-infrastructuur. De organisatie van de gunning en realisatie is gegoten in een programmavorm. Het programma is genaamd Grensverleggende IT, GrIT.

Binnen GrIT is een kleine QA-afdeling operationeel, met als doel: borgen dat het programma GrIT, het programmaplan, de onderliggende deelplannen en de projectuitwerkingen aan de gangbare toetsingskaders (inclusief GETT, BIT) voldoen. Op deze wijze werkt QA mee aan een succesvol verloop van GrIT.

Functieprofiel

De interim-adviseur ICT/QA architectuur/applicaties is in staat om:

  • op alle relevante aspecten een zwaar en complex programma te analyseren
  • de risico’s en valkuilen helder te duiden n.a.v. de bevindingen
  • conclusies, aanbevelingen en te nemen maatregelen te formuleren voor de programmadirecteur (opdrachtnemer) en zijn programmamanagementteam en projectmanagers maar ook de ITGB, PGB, en de opdrachtgever.

Daarnaast heeft de interim-adviseur meerjarige ervaring op het gebied als Sr. Executive Adviseur, Sr. QA-adviseur Programma’s, kent de wet- en regelgeving zoals die van toepassing zijn op Rijksoverheid, programma’s in het algemeen en Defensie in het bijzonder als mede de normen- en toetskaders, methodieken en tooling zoals die gangbaar zijn in complexe ICT-programma’s.

Functievereisten

De interim-adviseur heeft minimaal drie jaar kennis/ervaring met:

  • voorbereiden, uitvoeren, begeleiden en toetsen van grote projecten, die zich afspelen binnen politiek gevoelige omgevingen in het algemeen en ICT in het bijzonder;
  • IT (out-)sourcingsprojecten;
  • QA of assessments binnen projecten;
  • Sr. projectleider, programmamanager en/of ICT-consultancy;
  • ICT-architectuur vraagstukken rond complexe applicatielandschappen, ketenintegratie, middleware technologie, datacentermigratie en secure hosting;
  • koppelvlak tussen ICT (techniek), de business en de bedrijfsvoering.

Over de functie

Inzet: 20 uur per week voor 12 maanden
Start: einde maart
Locatie: Den Haag en Utrecht

Geïnteresseerd?

Wilt u met ons samenwerken en voldoet u aan dit profiel voor interim-adviseur ICT/QA architectuur/applicaties? Neem dan voor meer informatie contact op met Barbara ten Doeschate. Reacties uiterlijk 19 februari, bij voorkeur eerder.