Arbeidsmarkt in de zorg | Berenschot

Dienst

Arbeidsmarkt in de zorg

Om tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg terug te dringen, onderzoeken we knelpunten, verbinden we regionale initiatieven en begeleiden we bij aantrekkelijk werkgeverschap.
HR manager bekijkt papieren met artsen

De krappe arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen in de zorg van het moment. De vraag naar arbeid is bovengemiddeld hoog en het beschikbare aanbod relatief laag. Het aantrekken en vooral behouden van professionals is nu dan ook uitzonderlijk belangrijk. Zorgaanbieders, onderwijs en overheid zetten zich samen in om de tekorten terug te dringen. Ondanks dat het totaal aantal openstaande vacatures in een half jaar tijd met 30% is afgenomen, blijft de zorgsector kampen met 33.000 openstaande vacatures (CBS, peildatum juni 2020). Dus zijn op landelijk, regionaal en lokaal niveau interventies nodig.

Systematisch onderzoeken

Om de arbeidsmarkttekorten terug te dringen, ondersteunen wij op landelijk niveau rijksoverheid en branchepartijen bij het systematisch onderzoeken van knelpunten en het bieden van gevalideerde oplossingen. Op regionaal niveau helpen we partijen te verbinden en regionale initiatieven te ontwikkelen en te implementeren. Op lokaal niveau ten slotte begeleiden we zorgaanbieders bij aantrekkelijk werkgeverschap, inzicht in werkdruk en werkplezier, het behoud van personeel (verminderen van verzuim en uitstroom), opleiden & ontwikkelen en leiderschap.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Om tekorten om de arbeidsmarkt in de zorg terug te dringen:

  • Het ondersteunen van rijksoverheid en brancheverenigingen bij het onderzoeken van knelpunten en het bieden van gevalideerde oplossingen
  • Het zorgen voor verbinding tussen partijen op regionaal niveau
  • Het (door)ontwikkelen en implementeren van regionale initiatieven
  • Het begeleiden van zorgaanbieders bij aantrekkelijk werkgeverschap 
  • Het geven van inzicht in werkdruk en werkplezier
  • Het zoeken naar oplossingen voor het verminderen van verzuim en uitstroom
In de praktijk

Gerelateerde cases