Evaluatie van projecten en beleid in de zorg | Berenschot

Dienst

Evaluatie van projecten en beleid in de zorg

Om de impact van projecten en beleid in kaart te brengen voeren we grondige evaluaties uit.
Afbeelding - Evaluatie van projecten en beleid in de zorg

De ambitie om de zorg beter te maken is binnen de gehele keten voelbaar. Er worden dan ook tal van projecten opgestart, middelen inzet en maatregelen getroffen om alle ambities waar te maken. Maar hoe weet u of de ingezette middelen ook het beoogde effect sorteren? En als het beoogde effect gerealiseerd is: hoe weet u welke inspanningen hier precies aan ten grondslag liggen. Dit vraagt om een grondige evaluatie van projecten en beleid.

Wij helpen bij het in kaart brengen en meten van projecten en beleidsmaatregelen in de zorg. Zo krijgt u een helder beeld van de mate waarin deze bijdragen aan reeds behaalde resultaten. Het geeft daarnaast inzicht in de mate waarin deze in toekomst bijdragen aan beoogde doelstellingen. Het consequent reflecteren op het eigen handelen, maakt uw organisatie steeds beter en effectiever.

Met een beproefd analysekader voor beleidsonderzoek in de zorg brengen wij de samenhang tussen de behaalde of beoogde aanpak en effecten in kaart. We hebben inmiddels veel ervaring met het opzetten, uitvoeren en ontwikkelen van complexe beleidsevaluaties in de zorg. Zo voerden wij evaluatieonderzoeken uit voor het Ministerie van VWS, ZonMw en diverse zorgaanbieders. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van het Stagefonds Zorg, evaluatie van de ‘Challenge verpleeghuizen van de toekomst’ en de evaluatie van het Bureau voor Medicinale Cannabis. Ook gebruiken de Provincie Flevoland en de Gemeente Amsterdam onze methodiek voor het opzetten van de monitoring en evaluatie binnen de organisatie. We kennen de gehele sector daardoor als geen ander.

Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij helpen:

  • bij de opzet en uitvoering van (beleids)evaluaties en monitoring binnen de zorg;
  • de inzichten van (beleids)evaluaties te interpreteren, vervolgacties te formuleren en doelen bij te stellen;
  • een project of beleid goed doordacht op te zetten en de beleidstheorie aan te scherpen, om de impact vooraf te maximaliseren;
  • de methodiek eigen te maken zodat u uw beleid in het vervolg zelf kunt monitoren en evalueren.