Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) | Berenschot

Dienst

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

Met de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden. Wij ondersteunen deze beweging op landelijk, regionaal en op organisatieniveau.
Afbeelding - Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

Met de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aanbieden. Daarbij is de behoefte van de patiënt het uitgangspunt. Dit vraagt om een systeembenadering van de zorgaanvraag en niet langer om een specialisme georiënteerde blik. Een flinke (cultuur)omslag die onder andere vorm moet krijgen in regionale zorgnetwerken, waarin alle betrokkenen intensief samenwerken.

Landelijk, regionaal en organisatieniveau

Wij ondersteunen de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek op landelijk, regionaal en op organisatieniveau. Op landelijk niveau bouwen we mee aan de randvoorwaarden voor de beoogde transformatie, zoals innovatieve financieringsvormen, geschikte informatie-infrastructuur en leerplatforms. Op regionaal niveau ondersteunen we bij het komen tot regiobeeld en regiovisie, het bouwen en onderhouden van (nieuwe) zorgnetwerken en samenwerking over lijnen en domeinen heen. Zorgorganisaties ondersteunen we door het onderbouwen van portfoliokeuzes, het helpen bij strategiebepaling en het vertalen de impact van JZOJP naar aspecten als af- en opschaling van zorg, vastgoedbeleid en/of het personeelsbestand.

Verbinding organiseren

In onze opdrachten werken wij veelal met beleidsmakers, bestuurders en zorgprofessionals aan innovatie over lijnen en domeinen heen. Daarnaast zijn we sterk in het onderzoeken wij van de beste samenwerkings- en netwerkvormen werken. Door onze brede opdrachtportefeuille en relevante praktijkervaring spreken wij de taal van de alle stakeholders en kunnen wij de verbinding organiseren die nodig is om JZOJP daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek op landelijk, regionaal en organisatieniveau:

  • Op landelijk niveau bouwen mee aan de randvoorwaarden voor de beoogde transformatie, zoals innovatieve financieringsvormen, geschikte informatie-infrastructuur en leerplatforms.
  • Op regionaal niveau ondersteunen bij het komen tot regiobeeld en regiovisie, het bouwen en onderhouden van (nieuwe) zorgnetwerken en samenwerking over lijnen en domeinen heen.
  • Voor zorgorganisaties onderbouwen wij portfoliokeuzes, helpen we bij strategiebepaling en het vertalen de impact van JZOJP naar aspecten als af- en opschaling van zorg, vastgoedbeleid en/of het personeelsbestand.