Ontregel de zorg | Berenschot

Dienst

Ontregel de zorg

Zorgprofessionals moeten noodgedwongen teveel tijd steken in administratieve handelingen. Wij helpen bij het reduceren van administratieve belasting binnen de zorg.
Art regelt lopende de administratie via tablet

Werken in de zorg gaat gepaard met administratieve handelingen. Veel registraties zijn nuttig en dienen als belangrijke input voor stuur- en verantwoordingsinformatie. Het probleem is dat zorgprofessionals hier teveel tijd aan kwijt zijn: de afgelopen jaren steeg dit van 25% naar 35% van hun werktijd. Dit gaat ten koste van directe zorg, van werkplezier, van het imago van werken in de zorg en draagt bij aan een groter personeelsverloop. De uitdaging is dan ook om alleen datgene te registreren dat echt van belang is, en dat zo efficiënt mogelijk.

Pragmatisch

Wij helpen u met het in kaart brengen en effectief reduceren van administratieve belasting binnen de zorg. De afgelopen jaren hebben wij hier veel onderzoek naar gedaan en veel organisaties daarbij op een pragmatische manier ondersteund. Wij snappen de zorg, de bedrijfsvoering, de mechanismen achter de administratieve belasting en we kennen de oplossingen. Hierin werken wij samen met Tilburg University, het ministerie van VWS, Vilans, en diverse branche- en zorgorganisaties.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij helpen bij het reduceren van administratieve belasting in de zorg via:

  • Het in kaart brengen van de ervaren administratieve belasting, door uw zorgmedewerkers een korte enquête te laten invullen
  • Het meten van de feitelijke tijdsbesteding door middel van een applicatie die we samen met de zorg hebben ontwikkeld
  • Vaststellen in hoeverre uw registraties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
  • Het organiseren van snap- en schrapsessies
  • Het optimaliseren van administratieve processen