Preventie in de zorg | Berenschot

Dienst

Preventie

Preventie in de zorg vormt een oplossing om verdere stijging van zorgkosten in de toekomst te voorkomen. Wij ondersteunen de transformatie naar een gezondheidsstelsel dat gericht is op preventie.
Arts legt patiënt iets uit over zorgpreventie

Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt snel toe en mede hierdoor stijgen de zorgkosten – een ontwikkeling die op termijn niet houdbaar is. Preventie in de zorg geldt als een van de mogelijke oplossingen. In grofweg de helft van de gevallen zijn chronische ziekten namelijk gerelateerd aan een ongezonde leefstijl. Er valt veel winst te boeken door mensen aan te zetten tot een gezondere levensstijl. Het preventieakkoord uit 2018 – waarin zeventig partijen zich committeren aan doelstellingen rond roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht – is echter nog maar een eerste stap om het Nederlands zorgstelstel te transformeren naar een gezondheidsstelsel.

Kennis delen over preventie

Wij ondersteunen overheden, zorgverleners en brancheorganisaties bij de transformatie naar een gezondheidsstelsel dat gericht is op preventie. Bijvoorbeeld door gemeenten te helpen bij het opstellen en uitvoeren van een regionaal of lokaal preventieakkoord. Maar ook door het ontwikkelen van gezondheidsbeleid in zorgorganisaties. Of bij het meten van het effect en de impact van preventie-interventies. We beschikken over ruime ervaring om ambities om te zetten naar strategie, een implementatieplan of een evaluatie. Bovendien ondersteunen we bij het delen van kennis over preventie of het komen tot een passende financiering, waarin rekening wordt gehouden met de langetermijneffecten van preventie.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Wij ondersteunen overheden, zorgverleners en brancheorganisaties bij de transformatie naar een gezondheidsstelsel via:

  • Het opstellen of uitvoeren van een regionaal of lokaal preventieakkoord
  • Het ontwikkelen van gezondheidsbeleid in zorgorganisaties
  • Het meten van het effect en de impact van preventie-interventies
  • Het omzetten van ambities naar strategie, implementatie en evaluatie
  • Het zoeken naar passende financiering