Monitor VN-verdrag Handicap | Berenschot nieuws

VNG presenteert Monitor VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Nieuws
VNG presenteert Monitor VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Deel dit nieuwsartikel

Datum

26 april 2020

Leestijd

1 minuut

Steeds meer gemeenten zetten zich actief in voor een inclusieve en toegankelijke samenleving. In het kader van het VN-verdrag Handicap werken zij aan een Lokale Inclusie Agenda, waarin de gemeente vastlegt hoe zij de toegankelijkheid verbeterd. Om gemeenten inzicht te bieden in hoe zij ervoor staan en op welke punten nog extra inzet nodig is, gaf VNG aan Berenschot de opdracht de Monitor VN-verdrag Handicap te ontwikkelen.

Met dit digitale instrument kan een gemeente met medewerkers, bestuurders en inwoners in beeld brengen hoe de toegankelijkheid in de gemeente ervoor staat, zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt aan verdere inzet. De monitor is online beschikbaar.

De monitor bestaat uit een serie vragenlijsten die gemeenten geautomatiseerd kunnen verzenden naar verschillende doelgroepen, zoals collega’s (over het beleid van de gemeente), bestuurders (over ambitie) en inwoners (over ervaringen met toegankelijkheid). De vragen hebben betrekking op verschillende aspecten van het dagelijks leven van inwoners, zoals vervoer, vrijetijdsbesteding en werk en inkomen. “Met de monitor kunnen medewerkers die de inzet op toegankelijkheid en inclusie van de gemeente coördineren, hun eigen metingen uitvoeren. Ze bepalen zelf wie ze bij de meting betrekken en op welke onderwerpen ze deelnemers willen bevragen. Op basis van de uitkomsten kan de gemeente vervolgens aandachtspunten en prioriteiten bepalen voor de Lokale Inclusie Agenda”, verklaart Jasper Varwijk, senior consultant bij Berenschot.

Gemeenten krijgen per onderwerp dat zij geselecteerd hebben een rapportcijfer te zien op een schaal van 1 tot 10 vanuit het gekozen perspectief (collega, bestuurder, inwoner). “Ook een eventuele inhoudelijke toelichting van respondenten is terug te vinden in de rapportage”, zegt Ard Kot, senior consultant bij Berenschot. “We hopen dat de monitor gemeenten helpt om een volgende stap te zetten in het werken aan een samenleving die toegankelijk is voor iedereen!” De monitor werkt volledig digitaal en is gratis te gebruiken.

Meer informatie over het gebruik van de monitor VN-verdrag Handicap is te vinden op de site van de VNG.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief