Adviesbureau voor kunst en cultuur | Berenschot

Werkveld

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur geven het leven zin en betekenis. Wij adviseren overheden en de culturele en creatieve sector over cultuurbeleid, strategie en organisatie, en helpen bij het realiseren van ambities en transities.

Waarde creëren voor het publiek

Overheden en culturele instellingen streven samen naar het creëren van artistieke, economische en maatschappelijke waarde voor publiek en samenleving. Zij doen dit ieder vanuit hun eigen perspectief. De belangen liggen daarbij niet altijd in elkaars verlengde, dat geeft onzekerheid.

Meer weten over kunst en cultuur?

Stuur een mail of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we doen

Onze dienstverlening binnen kunst en cultuur

Overheden

Het cultuurbeleid van gemeenten, provincies en het Rijk moet in onze ogen aansluiten op de praktijk en behoeften van de culturele en creatieve sector. De schaarste van publieke middelen voor kunst en cultuur en externe bedreigingen dwingen overheden tot het maken van scherpe keuzes. Wij helpen u bij de vormgeving van uw cultuurbeleid en een vitale culturele infrastructuur.

Culturele en creatieve sector

Instellingen uit diverse deelsectoren, zoals podiumkunsten, musea, bibliotheken, festivals, media en erfgoed, benaderen ons voor veelzijdige vraagstukken. Onze expertises omvatten strategie, samenwerking, ondernemerschap, financiering en bestuurlijk-juridische en HR-kwesties. Onze adviseurs helpen u bij het bepalen van een passende strategie, het maken van scherpe organisatorische keuzes en het op orde brengen van uw bedrijfsvoering.

Hoe we dat doen

Onze werkwijze

Al tientallen jaren ondersteunen wij overheden en de kunst en cultuur sector bij het creëren van waarde voor het publiek. Dit doen we vanuit onze sectorkennis, procesvaardigheid en gevoel voor onderlinge verhoudingen. Onze analyses, adviezen en aanpak staan garant voor impact.

Opdrachtgevers binnen kunst en cultuur waarderen ons onafhankelijke oordeel en profiteren van het handelingsperspectief dat wij bieden. Onze goed gefundeerde onderzoeken en vaak gedurfde adviezen leiden tot beter inzicht en meer begrip tussen spelers over wat zij beogen en voor elkaar kunnen betekenen.

Afbeelding -