Onze historie | Berenschot

Onze historie

Het begon met de oprichting van Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot in 1938.
Afbeelding - Onze historie

Wetenschappelijk fundament

In de afgelopen 85 jaar hebben we ons ontwikkeld tot een bedrijf met ongeëvenaarde sectorkennis en vakinhoudelijke expertise. Onze oprichter B.W. Berenschot werd sterk beïnvloed door het zogenaamde scientific management. 'Meten is weten' zouden we dat vandaag de dag noemen. Tegelijkertijd was hij een man met een scherp oog voor de praktijk. Die combinatie van theorie en praktijk is het fundament voor het adviesbedrijf Berenschot geworden en gebleven.

Grondlegger van vooruitgang

De geschiedenis van het bureau, van de periode voor de Tweede Wereldoorlog tot nu, is grotendeels een weerspiegeling van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. De oorlogsjaren, de wederopbouw, de groei van de verzorgingsstaat, het hernieuwde marktdenken en de globalisering zijn trends die zichtbaar en voelbaar zijn. De tijden zijn veranderd. Berenschot is mee veranderd en heeft voor een deel daarin ook richting gegeven. Nog steeds werken wij elke dag aan vooruitgang.

Stichting Voetsporen van Berenschot

Op initiatief van oud-Berenschotter Diederick van den Wall Bake (1942-2021) is de Stichting Voetsporen van Berenschot op 29 december 2006 opgericht. De stichting houdt onze historie levend en het behoud van het cultureel erfgoed van onze organisatie. ‘Vooral nieuwe medewerkers tonen veel belangstelling voor de oorsprong en ontwikkeling van ons bureau. Er zijn verschillen tussen het werk toen en nu, maar ook verrassend veel overeenkomsten’, aldus Diederick van den Wall Bake bij de oprichting van de stichting.

Onder de vlag ‘Oral history’ zijn historische gebeurtenissen van Berenschot in beeld en geluid vastgelegd. Bekijk de historische filmbeelden in de YouTube playlist ‘Voetsporen van Berenschot’.

Neem voor meer informatie over de Stichting Voetsporen van Berenschot contact op met Margôt Bartels (secretariaat).

Afbeelding -
Afbeelding -

Historische collectie

Berenschot is lid van Vereniging Bedrijf & Historie. Het doel van deze vereniging is het bijeenbrengen van bedrijven die in het bezit zijn van een bedrijfshistorische collectie en hiermee hun collecties behouden voor de volgende generaties.