Privacyverklaring | Berenschot

Privacyverklaring

Meer informatie over de privacyverklaring

Berenschot, gevestigd aan Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.berenschot.nl

Van Deventerlaan 31-51
3528 AG
Utrecht
030 – 291 69 16

Il Shik Sloover en Joost Christians zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Berenschot. Zij zijn te bereiken via FG@berenschot.nl.

Bescherming van uw privacy

Berenschot Groep B.V., hierna “Berenschot”, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Berenschot. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties, en gegevens over die worden gebruikt in onze adviesopdrachten. Berenschot gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Berenschot uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. De persoonsgegevens die u aan Berenschot verstrekt bij evenementaanmeldingen en aanvraagformulieren voor rapporten en whitepapers gebruikt Berenschot voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over de dienstverlening van Berenschot. Indien en wanneer Berenschot uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Berenschot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Berenschot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Voor promotie- en/of marketingdoeleinden (alleen bij evenementaanmeldingen en aanvraagformulieren voor gerelateerde inzichten zoals whitepapers en rapporten)

Geautomatiseerde besluitvorming

Berenschot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berenschot) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Berenschot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Berenschot bewaart persoonsgegevens die zijn geworven via contactformulieren, evenementaanmeldingen en aanvraagformulieren voor rapporten en whitepapers tot twaalf maanden na registratie.                                                                                                 Reden: registratie, verwerking en toesturen informatie naderhand
 • Berenschot bewaart persoonsgegevens die zijn geworven middels het aanmeldformulier voor onze nieuwsbrief tot het moment dat u zich afmeldt.                                                                                                                                                                               Reden: nodige informatie voor het toesturen van de nieuwsbrief 
 • Berenschot bewaart persoonsgegevens die zijn geworven middels boekbestellingen, online aankopen en geaccordeerde klantopdrachten voor onbepaalde tijd. 
  Reden: correcte afhandeling en toesturen informatie naderhand
 • Berenschot bewaart persoonsgegevens die zijn geworven via sollicitatieformulieren tot vier weken na afhandeling van de sollicitatieprocedure. 
  Reden: nodige informatie voor sollicitatieprocedure

Delen van persoonsgegevens met derden

Berenschot verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Berenschot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bescherming van privacy van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@berenschot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Berenschot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over onze cookie-instellingen vindt u hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berenschot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het online formulier. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Berenschot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@berenschot.nl.