Adviesbureau in het onderwijs | Berenschot

Werkveld

Onderwijs

Nederland heeft de ambitie om nóg slimmer en creatiever te worden. Wij ondersteunen het onderwijs bij strategie, positionering, leiderschap, cultuur, beleidsontwikkeling en samenwerking.

Hoe we dat doen

Slim organiseren, weloverwogen keuzes maken en tot concrete acties komen

Nederland heeft de ambitie om nóg slimmer en creatiever te worden. En onze kenniseconomie, die tot de top van de wereld behoort, nog verder te versterken. Als onderwijs- (en onderzoeks)instelling, overheid, besturenkoepel of brancheorganisatie staat u voor de taak optimale randvoorwaarden te creëren voor kennis- en talentontwikkeling van iedereen. Want elk talent telt.

Randvoorwaarden creëren betekent slim organiseren. En weloverwogen keuzes maken, de consequenties van deze keuzes overzien en samen met eigen professionals komen tot concrete acties. Talentontwikkeling is immers mensenwerk, en kan alleen floreren in een open, hoogwaardige, flexibele en moderne organisatie. Een organisatie die bovendien verbonden is met maatschappelijke partners, overheden, collega-onderwijsinstellingen en de (regionale) economie.

Als adviesbureau in onderwijs, ondersteunen bij de volgende vraagstukken:

  • Toekomstbestendige strategie, positionering en profilering
  • Goed bestuur, leiderschap en cultuur
  • Beleidsonderzoek en ‑implementatie
  • Vormgeving van samenwerking

Onze adviseurs en onderzoekers adviseren zowel ministeries, brancheorganisaties, gemeenten als onderwijsinstellingen. Dat voorziet ons van relevante en actuele kennis van het hele werkveld. Op basis daarvan zorgen we voor slimme verbindingen en draagvlak. Wij kennen de context en delen graag onze expertise en ervaring. Onze aanpak is participatief en transparant. Zo werken we samen met u, uw medewerkers en partners aan het verwezenlijken van organisatie- en beleidsdoelstellingen.

Afbeelding - Onderwijs