Een roadmap voor datagedreven werken | Berenschot cases

Een roadmap voor datagedreven werken

Case
Een roadmap voor datagedreven werken

Deel deze case

Datum

15 januari 2024

Opdrachtgever

Koninklijke Visio

Bij Koninklijke Visio kijken ze naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Tevreden cliënten en leerlingen, dat is waar ze het voor doen. Om dat doel te bereiken, zetten ze diverse interventies in. Maar wat daarvan nou precies de effecten zijn? Dit was één van de vragen die ze binnen het domein onderwijs graag onderbouwd willen beantwoorden. Daarom ging Koninklijke Visio samen met Berenschot aan de slag met het verder ontwikkelen van het datagedreven werken. Eerst binnen de Ambulante Onderwijskundige begeleiding (AOB) en daarna binnen de scholen.

Vergroten zichtbaarheid

Marjolijn van der Does, projectleider, en Elske Praag-Nolles, informatiemanager, beiden bij Koninklijke Visio, vertellen: ‘Visio onderwijs heeft de ambitie om excellent onderwijs en begeleiding te realiseren voor leerlingen met een visuele beperking. Tachtig procent van alle blinde en slechtziende leerlingen volgt het onderwijs thuisnabij. Omdat de doelgroep relatief klein is, zijn de leerlingen over het algemeen redelijk onzichtbaar binnen het regulier onderwijs. Voor het meten van het succes van de interventies en begeleiding voor deze leerlingen hebben we Berenschot ingeschakeld. Hoe doen ze het bijvoorbeeld ten opzichte van de goedziende leerlingen in het regulier onderwijs? Destijds zijn we gestart met een datavolwassenheidsscan voor zowel het onderwijs op de school als de begeleiding binnen de AOB. Op basis van die uitkomsten is door het mt Visio Onderwijs gekozen voor een pilot in de AOB. Daarbij lag de focus met name op ervaring opdoen en het wendbaar werken met de datagedreven inzichten binnen de AOB en met name ook het borgen van de Lessons Learned binnen onderwijs.’

Visio wil graag de meerwaarde aantonen van haar interventies in het onderwijs. Datagedreven werken levert belangrijke input voor het meten van het succes in onderwijs en begeleiding. Wat kan wél voor deze doelgroep?

- Marcel Janssen, directeur Onderwijs, Koninklijke Visio

Stapsgewijs werken aan datakwaliteit: van pilot naar dashboard

Uit de datavolwassenheidsscan kwam dat Koninklijke Visio al wel data verzamelt en analyseert op de scholen: ‘Binnen de AOB deden we dat nog niet. Daarom hebben we in de pilot een datamodel ontwikkeld voor de AOB. Op basis daarvan wilden we graag in eigen beheer ons dashboard ontwikkelen. Daarmee heeft Berenschot ons geholpen. Op enig moment zijn wij zelfstandig verder gegaan. Na het afronden van de AOB-pilot hebben we een nieuw plan van aanpak opgesteld om verder te gaan richting de scholen met als doel het ontwikkelen van dashboards in eigen beheer. Bij de start daarvan hebben we wederom met ondersteuning van Berenschot een mooie basis neergelegd waarop wij nu zelf verder kunnen.’

Marjolijn en Elske zijn tevreden over de ondersteuning van Berenschot: ‘Wat we waarderen, is dat de adviseur in staat was het datagedreven werken heel tastbaar te vertalen op alle niveaus van de organisatie en daarin iedereen mee te nemen. Ook het overzichtelijke stappenplan is prettig, waarmee we gestart zijn om de informatiebehoefte op te halen. En vervolgens het realiseren van de dashboards, waardoor we nu in staat zijn trends te analyseren, zonder dat we daarbij het gevoel hebben dat we aan het overregistreren zijn. De adviseur keek echt naar wat wij nodig hebben. Wat daarbij opviel, is hoe snel hij zich onze wereld van de blinden en slechtzienden, die toch relatief klein is, eigen wist te maken, zodat hij onze gegevensmanager daarin kon begeleiden. Dat was absoluut van toegevoegde waarde. Net als dat hij altijd heel goed de balans zocht in capaciteit en tijdsbewaking. Wat kan er?’

Uniforme registratie om te kunnen benchmarken

Koninklijke Visio noemt het uniek dat ze voor de AOB een eerste dashboard hebben kunnen opleveren: ‘De eerste wens en ook voorwaarde voor het datagedreven werken was dat we uniform registreren in de drie AOB-regio’s. Je denkt dat je het op eenzelfde wijze doet, maar op het moment dat wij de data gingen ontsluiten richting ons datawarehouse merkten we dat daar verschillen in zaten. Dan kan je het ook niet meer vergelijken en mis je je doel. Daarom fijn dat dat nu rechtgetrokken is. Uiteindelijk willen we vanuit de AOB kunnen benchmarken binnen cluster 1. Het mooie is dan ook dat we, nu dat we uniform registreren, samen met onze collega-instelling bezig zijn vast te stellen op welke indicatoren we willen gaan benchmarken.’

klantcase logo Koninklijke Visio

Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn ook voor mensen die naast een visuele een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Visio staat voor “Meedoen mogelijk maken”. Met zo’n 3.000 medewerkers en op 35 locaties door heel Nederland vergroten we de zelfredzaamheid van slechtziende en blinde mensen. Dat doen we met enthousiasme, zorg, expertise en deskundigheid. Kijkend naar wat wél kan. En altijd vanuit de vraag van de cliënt.

www.visio.org

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief