Adviesbureau in de Zorg | Berenschot

Werkveld

Zorg

Het realiseren van de transformatie in de zorg. Daar zetten we ons voor in. Met veel kennis en ervaring op het terrein van samenwerking, strategie, bedrijfsvoering, leiderschap, programmamanagement en beleidsontwikkeling.

Hoe we dat doen

Het realiseren van de transformatie van zorg

De zorg staat onder toenemende druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. We moeten daarom aan de slag. De zorgsector, de politiek en de samenleving als geheel; alleen samen kunnen we de transformatie van zorg realiseren. Als onafhankelijk adviesbureau ondersteunen we dit proces.

Nationaal, regionaal en lokaal

We zijn betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van beleid op landelijk niveau en stimuleren samenwerking in de zorg op regionaal en lokaal niveau. Daarnaast realiseren we veranderingen en vernieuwing in zorgorganisaties. We spreken de taal van de verschillende stakeholders in de zorg en snappen de dynamiek, uitdagingen en cultuur die de zorg zo uniek maakt. Alles wat we doen is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo komen we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen voor zorg en welzijn.

Trots en gemotiveerd

Ons team van adviseurs beschikt over kennis en ervaring op het terrein van beleidsontwikkeling, strategie, samenwerking, leiderschap, bedrijfsvoering en project- & programmamanagement. Telkens weer weten we onze kennis en ervaring effectief te bundelen om de vraagstukken van onze opdrachtgevers op te lossen. We zijn trots op de mooie resultaten die we hebben neergezet en zijn gemotiveerd om samen de zorg transformatie van zorg te realiseren.