Bedrijfsvoering in de zorg | Berenschot

Dienst

Bedrijfsvoering in de zorg

Om de kwaliteit te verbeteren, kosten beheersbaar te houden en de strategische koers te ondersteunen, zetten wij ons in voor een betere bedrijfsvoering van zorgorganisaties.
Art regelt lopende de administratie via tablet

Goede en betaalbare zorg bieden is geen eenvoudige opgave: de kosten stijgen, de exploitatie staat onder toenemende druk en de krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Een effectief en efficiënt georganiseerde bedrijfsvoering is daarom een belangrijke voorwaarde om uw ambities te realiseren. Wij helpen zorgorganisaties in alle sectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ, jeugdzorg, welzijn, revalidatie en meer) hun bedrijfsvoering onderbouwd te verbeteren.

 

Het Berenschot Organisatie Ontwikkel Model

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag

 

Berenschot heeft een pragmatisch model ontwikkeld dat helpt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het model gaat uit van het continu verbeteren van de bedrijfsvoering (de rode pijlen) en onderscheidt een zestal met elkaar samenhangende onderdelen. Toekomsbestendige bedrijfsvoering behelst tevreden stakeholders (patiënten/cliënten, medewerkers en overige stakeholders) en een duurzaam financieel gezonde organisatie, zowel op de korte als op de lange termijn.

Gestructureerd en planmatig

Wij helpen uw bedrijfsvoering continu, gestructureerd en planmatig verder te optimaliseren. Dit doen we door heel gericht concrete verbetervoorstellen te implementeren, bijvoorbeeld om de financiële positie van uw instelling te verstevigen, maar ook om administratieve lasten en de werkdruk te verminderen alsook het werkgeluk van medewerkers te vergroten. Zo houdt u uw bedrijfsvoering effectief op koers en draagt deze bij aan betere samenwerking en communicatie tussen medewerkers.

Stuurinformatie

Veel zorgorganisaties participeren in onze benchmarks, waarbij we de prestaties van hun organisatie vergelijken met die van vergelijkbare zorgorganisaties. Dit levert belangrijke stuurinformatie op.

Wat we bieden

Onze oplossingen

Benchmarken

Het meten en vergelijken van prestaties met die van andere vergelijkbare organisaties kan belangrijke stuurinformatie opleveren voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering. We hebben een jarenlange ervaring met het uitvoeren van benchmarks voor uiteenlopende zorginstellingen en ziekenhuizen en beschikken over een schat aan sturingsinformatie en vergelijkingsmateriaal.

Overhead Value Analyse

Met een Overhead Value Analyse (OVA) geven we inzicht in de toegevoegde waarde van overhead. Die overhead is optimaal als precies datgene geboden wordt wat nodig is, tegen minimale kosten. Samen met benchmarkresultaten bieden we zorgorganisaties een solide en integraal beeld van hun eigen bedrijfsvoering. Dat is tevens de basis om conclusies te trekken, omvang en kwaliteit van de overhead te normeren en een concreet vervolg te bepalen.

Projectmanagement

We leveren ervaren (interim) project- of programmamanagers met kennis van de zorg. Wij combineren daarbij onze kwantitatieve vergelijkingsinformatie met onze pragmatische aanpak om te sturen op resultaat. Ook helpen we organisaties om zelf op een effectieve en efficiënte manier projectmatig te werken, bijvoorbeeld door het geven van trainingen aan medewerkers of het inrichten van een PDCA-cyclus voor adequate sturing op projecten.

Zorgexploitatie

We helpen zorgorganisaties met een evenwichtige zorgexploitatie, bijvoorbeeld door inzicht te geven in de beschikbare financierings- en subsidiemogelijkheden of door het berekenen van kostprijzen voor producten en diensten. Daarnaast begeleiden we bij het realiseren van structurele rendementsverbeteringen en -programma’s. Daarbij combineren we kwantitatieve vergelijkingsinformatie met een pragmatische, resultaatgerichte aanpak.

Organisatie-inrichting

We helpen bij het optimaliseren van processen en het ontwerpen van een structuur die effectieve en efficiënte samenwerking in deze processen faciliteert. Wij beschikken over experts in het inrichten van de top- en organisatiestructuur en in het begeleiden van de transitie.

Procesoptimalisatie

Wij helpen zorgorganisaties met het continu verbeteren van processen door het toepassen van krachtige methodes als Lean Six Sigma. Het gaat daarbij veelal om administratieve processen. De LSS-trajecten worden uitgevoerd aan de hand van vijf fasen: definiëren, meten, analyseren, implementeren en controleren.

E-health

We stimuleren en faciliteren het gebruik van e-health en we ontwikkelen en implementeren innovatie binnen zorgorganisaties, waaronder uiteenlopende digitale hulpmiddelen, om administratieve lasten te verlichten, het delen van informatie tussen zorgorganisaties te vergemakkelijken of om patiënten op afstand te kunnen helpen en de toegankelijkheid van zorg te vergroten.

Administratieve lasten

Wij helpen zorgaanbieders hun administratieve belasting te reduceren. Dit gaat verder dan ‘snappen en schrappen’. Het omvat ook het optimaliseren van administratieve processen en het trainen van medewerkers om zelf verspilling in processen te herkennen en te verminderen. Daarnaast ondersteunen we u bij het optimaliseren van processen en het ontwikkelen van digitale oplossingen om werkzaamheden efficiënter in te richten.

Informatiemanagement

Goede prestaties vereisen effectieve sturing op heldere, haalbare en gedragen KPI’s. Wij helpen om deze prestatie-indicatoren te formuleren en vervolgens ondersteunen onze data- en BI-specialisten u ook bij het ontsluiten van de benodigde data en het opstellen van dashboards in bijvoorbeeld Microsoft Power BI.

Datagedreven sturen

Het behouden van geschikte en gekwalificeerde professionals is misschien wel de grootste uitdaging bij zorgorganisaties. Wij helpen een prettige en veilige werkomgeving te creëren waar professionals zich met hun kerntaken bezighouden en met plezier doen waar ze goed in zijn.

Werkklimaat

Het behouden van geschikte en gekwalificeerde professionals is misschien wel de grootste uitdaging bij zorgorganisaties. Wij helpen een prettige en veilige werkomgeving te creëren, waar professionals zich met hun kerntaken bezighouden en met plezier doen waar ze goed in zijn.