Bedrijfsvoering in de zorg | Berenschot

Dienst

Bedrijfsvoering in de zorg

Om de kwaliteit te verbeteren, kosten beheersbaar te houden en werkomstandigheden te optimaliseren, zetten wij ons in voor een betere bedrijfsvoering van zorgorganisaties, in lijn met hun koers.
Art regelt lopende de administratie via tablet

Goede en betaalbare zorg bieden is geen eenvoudige opgave: de kosten stijgen, de zorgexploitatie staat onder toenemende druk en de krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Een effectief en efficiënt georganiseerde bedrijfsvoering is dan ook een belangrijke voorwaarde.

Gestructureerd en planmatig

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, uw strategische doelen te behalen en de efficiëntie en productiviteit te verhogen, helpen wij u uw bedrijfsvoering continu, gestructureerd en planmatig verder te optimaliseren. Door heel gericht, concrete verbetervoorstellen te implementeren. Bijvoorbeeld om de financiële positie van uw instelling te verstevigen. Maar ook om administratieve lasten en de werkdruk te verminderen en het werkgeluk van medewerkers te vergroten. Zo houdt u uw bedrijfsvoering op koers. Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering kan bovendien bijdragen aan betere samenwerking en communicatie tussen medewerkers.

Stuurinformatie

Veel zorgorganisaties participeren in onze benchmarks, waarbij we de prestaties van hun organisatie vergelijken met die van vergelijkbare zorgorganisaties. Dit levert belangrijke stuurinformatie op. Verbetervoorstellen implementeren we projectmatig en daarbij maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden van digitalisering. Daarnaast faciliteren wij samenwerking door bedrijfsprocessen van verschillende zorgorganisaties op elkaar af te stemmen. En helpen we een prettige werkomgeving te creëren waar medewerkers met plezier doen waar ze goed in zijn.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Benchmarken

Het meten en vergelijken van prestaties met die van andere vergelijkbare organisaties kan belangrijke stuurinformatie opleveren voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering. We hebben een jarenlange ervaring met het uitvoeren van benchmarks voor uiteenlopende zorginstellingen en ziekenhuizen en beschikken over een schat aan sturingsinformatie en vergelijkingsmateriaal.

Overhead Value Analyse

Met een Overhead Value Analyse (OVA) geven we inzicht in de toegevoegde waarde van overhead. Die overhead is optimaal als precies datgene geboden wordt wat nodig is, tegen minimale kosten. Samen met benchmarkresultaten bieden we zorgorganisaties een solide en integraal beeld van hun eigen bedrijfsvoering. Dat is tevens de basis om conclusies te trekken, omvang en kwaliteit van de overhead te normeren en een concreet vervolg te bepalen.

Projectmanagement

We leveren ervaren project- of programmamanagers met kennis van de zorg. Ook helpen we organisaties om zelf op een effectieve en efficiënte manier projectmatig te werken. Bijvoorbeeld door het geven van trainingen aan medewerkers of het inrichten van een PDCA-cyclus voor adequate sturing op projecten. Daarnaast treden we op als interim-project- of ‑programmamanager.

Zorgexploitatie

We helpen zorgorganisaties te komen tot een evenwichtige zorgexploitatie. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in de beschikbare financierings- en subsidiemogelijkheden. Of door het berekenen van kostprijzen voor producten en diensten. Daarnaast begeleiden we bij het realiseren van structurele rendementsverbeteringen en -programma’s. Daarbij combineren we kwantitatieve vergelijkingsinformatie, met een pragmatische, resultaatgerichte aanpak.

Organisatie-inrichting

We helpen bij het optimaliseren van processen en het ontwerpen van een structuur die effectieve en efficiënte samenwerking in deze processen faciliteert. Wij beschikken over experts in het inrichten van de top- en organisatiestructuur en in het begeleiden van de transitie.

Procesoptimalisatie

Wij helpen zorgorganisaties met het continu verbeteren van processen. Door het toepassen van krachtige methodes als Lean Six Sigma. Het gaat veelal om administratieve processen. Aan de hand van vijf fasen worden de LSS trajecten uitgevoerd: definiëren, meten, analyseren, implementeren en controleren.

E-health

We stimuleren en faciliteren het gebruik van e-health en we ontwikkelen en implementeren innovatie binnen zorgorganisaties, waaronder uiteenlopende digitale hulpmiddelen. Bijvoorbeeld om administratieve lasten te verlichten, het delen van informatie tussen zorgorganisaties te vergemakkelijken of om patiënten op afstand te kunnen helpen en de toegankelijkheid van zorg te vergroten.

Administratieve lasten

Wij helpen zorgaanbieders hun administratieve belasting te reduceren. Dit gaat verder dan ‘snappen en schrappen’. Het omvat ook het optimaliseren van administratieve processen en het trainen van medewerkers om zelf verspilling in processen te herkennen en te verminderen. Daarnaast ondersteunen we u bij het optimaliseren van processen en het ontwikkelen van digitale oplossingen om werkzaamheden efficiënter in te richten.

Informatiemanagement

Systemen en applicaties moeten snel, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn. We helpen bij het opstellen van de ICT-strategie en de inrichting van het applicatielandschap. Verder ondersteunen u we ook bij het innoveren en automatiseren van werkprocessen en het ontwikkelen van digitale oplossingen en platformen. Informatieveiligheid en privacy zijn daarbij onontbeerlijk; we beschikken over de meest actuele kennis en expertise hieromtrent.

Datagedreven sturen

Goede prestaties vereisen effectieve sturing op heldere, haalbare en gedragen KPI’s. Wij helpen om deze prestatie-indicatoren te formuleren, en vervolgens ondersteunen onze data- en BI-specialisten u ook bij het ontsluiten van de benodigde data en het opstellen van dashboards in bijvoorbeeld PowerBI.

Werkklimaat

Het behouden van geschikte en gekwalificeerde professionals is misschien wel de grootste uitdaging bij zorgorganisaties. Wij helpen een prettige en veilige werkomgeving te creëren, waar professionals zich met hun kerntaken bezighouden en met plezier doen waar ze goed in zijn.