Benchmark Care | Berenschot

Benchmark

Benchmark Care

Neem deel aan de Benchmark Care voor VVT, GGZ en GHZ-aanbieders en til uw bedrijfsvoering naar een hoger plan op basis van de meest actuele en betrouwbare (referentie)cijfers en concrete adviezen.

Afbeelding - Benchmark Care

Hoe verhouden de formatie en kosten van de overhead en het primaire proces van uw zorgorganisatie (VVT, GGZ of GHZ) zich tot die van een referentiegroep met vergelijkbare zorgorganisaties? Welke opvallende uitkomsten zien wij in de bedrijfsvoering (en meer specifiek in de overhead) van uw organisatie? Wat zijn mogelijke verklaringen? En wat zijn de ‘knoppen’ om de bedrijfsvoering daadwerkelijk onderbouwd en integraal te optimaliseren, zoals het datagedreven verbeteren van de zorgexploitatie?

Dit zijn de belangrijkste vragen die de Benchmark Care van Berenschot al sinds 2003 beantwoordt. Wij hebben Nederlands meest omvangrijke en betrouwbare database opgebouwd. Onze referentiecijfers kunnen u helpen om te bepalen welke aard, omvang en kwaliteit van de overhead voor uw organisatie passend zijn. Onze definities en referentiecijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als richtlijn gezien. Hiermee levert de Benchmark Care al jaren een onafhankelijke bijdrage aan de discussie over de bedrijfsvoering binnen de zorg.

Resultaat

U ontvangt een organisatiespecifieke rapportage (zie voorbeeld rechts op deze pagina). Daarin leest u de punten waarop de bedrijfsvoering in uw organisatie afwijkt van de meest passende referentiegroep en waarom. Daarnaast biedt de rapportage inzicht in de meest actuele ontwikkelingen en onze visie op het onderbouwd verbeteren van de bedrijfsvoering. Tot slot beschikken wij over een rapportage met onze visie en generieke aanbevelingen op de overheadfuncties (zie voorbeeld rechts op deze pagina). Zo helpen wij uw organisatie om onderbouwd en effectief te sturen op de ontwikkeling van de eigen bedrijfsvoering.

Werkwijze

Benchmark Care

Onze werkwijze

Wij starten met een digitale bijeenkomst waarin wij de vragenlijst en werkwijze toelichten. Zo helpen wij u zo goed mogelijk op weg om de vragenlijst efficiënt en goed in te vullen. U vult de benchmarkvragenlijst online in. Indien gewenst, ondersteunen wij u daarbij. Op basis van de door u aangeleverde gegevens, stellen wij een conceptvergelijking op. Deze bespreken wij met u in een persoonlijk (digitaal) gesprek.

Na validatie en duiding van de uitkomsten, ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom uw organisatie afwijkt van het gemiddelde in de meest passende referentiegroep (keuze in sector, subsector en omvang). Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering (zie ook onze voorbeeldrapportage).

Tot slot presenteren wij de resultaten en aanbevelingen aan de RvB en/of MT, zodat u alle nodige inzichten en adviezen voor handen heeft voor verbetering.

Optioneel: toegevoegde waarde overhead in beeld (OVA)

Waar een benchmark de omvang van de overhead in kaart brengt, geeft de Overhead Value Analyse (OVA) inzicht in de toegevoegde waarde van die overhead. Daarbij spreken we van een optimale overhead als de juiste kwaliteit wordt geboden, tegen minimale kosten. Om de meerwaarde van uw overhead te inventariseren, vragen we een representatieve groep van interne klanten (vaak hoger- en middenmanagement) door middel van een vragenlijst naar hun mening over de toegevoegde waarde van de overhead. ​Wij doen op basis van de uitkomsten concrete voorstellen om uw overhead verder te optimaliseren.

De OVA geldt als optionele aanvulling op een benchmark. Maar wel een belangrijke én logische. Het gaat immers niet alleen om de omvang van overhead, maar óók over de toegevoegde waarde ervan. Deze moeten in balans zijn en passen bij uw ambities en financiële kaders.

De Benchmark Care geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead. Bij hogere overheadkosten is het reëel om hogere toegevoegde waarde te verwachten. Immers gaat er minder geld naar de zorg toe en meer naar de ondersteuning. Andersom kan het ook interessant zijn om vast te stellen dat zorgaanbieders met lagere overheadkosten, hogere toegevoegde waarde leveren. De OVA maakt inzichtelijk wat oorzaken hiervan zijn. Hiermee stimuleert de OVA intern leren van elkaar. Samen bieden de producten u een solide en integraal beeld van de eigen bedrijfsvoering, dat u in staat stelt de omvang en kwaliteit van de overheid te normeren en de toegevoegde waarde ervan in beeld te brengen en te verbeteren en een concreet vervolg te bepalen.

Is uw interesse gewekt? Bekijk dan onderstaande voorbeelden van een enquête en een rapportage:

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

  • Objectief inzicht in de omvang en samenstelling van zowel overhead als primair proces, productiviteit, opbrengsten en financiële positie.
  • Vergelijking met zorgaanbieders met soortgelijke zorgproducten.
  • Persoonlijke begeleiding, veel aandacht voor validatie en duiding van het verhaal achter de cijfers.
  • Concrete adviezen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
  • Leren van de meest actuele inzichten, good practices en collega-organisaties.

In 2023 beveelt maar liefst 90% van de deelnemers de Benchmark Care aan bij collega-aanbieders. Zij noemen de persoonlijke begeleiding, onze inhoudelijke kennis van zowel zorg als bedrijfsvoering, de validatie en de duiding van de cijfers met het verhaal erachter en de heldere rapportage als belangrijkste pluspunten.

Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

In onderstaande keuzehulp kiest u voor welke variant en opties u wilt inschrijven. U ziet dan ook welke prijzen daarbij horen.

  • Eenmalige deelname. De kosten worden gedragen door alle deelnemers en zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie. Klik een variant in het inschrijfformulier aan om de prijs voor eenmalige deelname te zien.
  • Abonnement. Veel organisaties nemen (twee)jaarlijks deel aan de Benchmark Care. Voor deze frequente deelnemers is het interessant om een abonnement te kiezen. Wanneer u een abonnement neemt voor drie deelnames in de periode 2024-2028, krijgt u ±15% korting op het deelnamebedrag. U bepaalt zelf in welke jaren binnen deze periode u deelneemt. De totale abonnementskosten worden vooraf in rekening gebracht.
  • Optie: invulondersteuning. Onze ervaring leert dat het passend toedelen van de formatie, kosten en opbrengsten aan de benchmarkcategorieën deelnemers de meeste tijd kost. Daarom bieden wij invulondersteuning aan. We maken op basis van uw administratie een onderlegger, verzorgen de toedeling, valideren deze met u en verzorgen het passend invullen van de formatie, kosten en opbrengsten in de digitale vragenlijst. Wij trekken hierin samen met u op. Dit bespaart u invultijd en leidt tot een nog zuiverdere benchmarkvergelijking. De definitieve onderlegger ontvangt u van ons.
  • Optie: module Toegevoegde Waarde Overhead. Deze module geeft inzicht in de toegevoegde waarde. Middels een enquête wordt een representatieve groep van ‘interne klanten’ (vaak hoger- en middenmanagement) bevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde van de overhead.
Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag
Actueel en betrouwbaar

Zo werkt de Benchmark Care

Dit is de meerwaarde van de Benchmark Care

Til de bedrijfsvoering van uw zorgorganisatie naar een hoger plan op basis van de meest actuele en betrouwbare (referentie)cijfers en concrete adviezen.