Benchmark Care | Berenschot

Benchmark

Benchmark Care

Neem deel aan de Berenschot Benchmark Care en til uw bedrijfsvoering naar een hoger plan, op basis van concrete adviezen, de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Hoe verhouden de formatie en kosten van de overhead en het primaire proces van uw zorgorganisatie (VVT, GGZ of GHZ) zich tot die van andere vergelijkbare zorgorganisaties? Welke opvallende uitkomsten zien wij betreffende de bedrijfsvoering (en meer specifiek de overhead) binnen uw organisatie? Wat zijn mogelijke verklaringen? En wat zijn de ‘knoppen’ om de bedrijfsvoering daadwerkelijk te verbeteren?

Dit zijn de belangrijkste vragen die de Benchmark Care van Berenschot al sinds 2003 beantwoordt. Wij hebben samen met zo’n 450 zorgaanbieders Nederlands meest omvangrijke database opgebouwd. Onze referentiecijfers kunnen u helpen om te bepalen welke aard, omvang en kwaliteit van de overhead voor uw organisaties passend zijn. Onze definities en referentiecijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als richtlijn gezien. Hiermee levert de Benchmark Care al jaren een onafhankelijke bijdrage aan de discussie over de bedrijfsvoering binnen de zorg.

Resultaat

De Benchmark Care levert:

 • Objectief inzicht in de omvang en samenstelling van zowel overhead als primair proces, productiviteit, administratieve belasting in het primaire proces én financiële positie.
 • Vergelijking met soortgelijke zorgaanbieders.
 • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
 • Concrete adviezen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
 • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
 • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

U ontvangt een uitgebreide, organisatiespecifieke rapportage. Daarin leest u de punten waarop de bedrijfsvoering in uw organisatie afwijkt van het gemiddelde en waarom. Dit helpt u onderbouwd en effectief te sturen op de bedrijfsvoering.

Werkwijze

Benchmark Care

Onze werkwijze in coronatijd

Inzicht in uw bedrijfsvoering, die van uw collega-zorgaanbieders én het verbeterpotentieel is nu wellicht belangrijker dan ooit. De Benchmark Care is coronaproof. Wij passen ons aan op de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Zo hebben wij in 2020 het gehele benchmarktraject digitaal georganiseerd. Daarnaast bieden wij invulondersteuning aan om u werk uit handen te nemen. Tot slot brengen wij in de benchmarkvragenlijst coronagerelateerde formatie, kosten en opbrengsten separaat in beeld. Zo kunnen we hiermee ook in de analyse, vergelijking en duiding rekening houden.

U vult de benchmarkvragenlijst online in. Indien gewenst, ondersteunen wij u daarbij. Op basis van de door u aangeleverde gegevens, stellen wij een vergelijking op. Deze bespreken wij met u in een persoonlijk digitaal gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten, ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom uw organisatie afwijkt van het gemiddelde. Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering (zie ook onze voorbeeldrapportage). Tot slot presenteren wij de resultaten en aanbevelingen aan de RvB en/of MT.

Nieuwe module: toegevoegde waarde overhead in beeld

De toegevoegde waarde van overhead is optimaal als de benodigde kwaliteit wordt geboden tegen minimale kosten. Dit vraagt inzicht, zowel in de omvang als de toegevoegde waarde van uw overhead. De Benchmark Care gaat in op de omvang. Daarnaast introduceren we dit jaar een nieuwe module die inzicht geeft in de toegevoegde waarde. Middels een enquete wordt een representatieve groep van ‘interne klanten’ (vaak hoger- en middenmanagement) bevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde. Dit levert de volgende inzichten op:

 • De mate waarin de overhead dienstverlening aansluit op de behoefte van de ‘interne klant’.
 • De kwaliteit van de dienstverlening.
 • De klantgerichtheid van de afdelingen.
 • De sterke punten en verbetermogelijkheden van de ondersteunende afdelingen.

Wij vragen u om in onze OVA-tool (Overhead Value Analyse) aan te geven welke ondersteunende afdelingen u intern onderscheidt en wat per afdeling de belangrijkste producten/diensten zijn. De tool verwerkt uw input tot een heldere enquête die u kunt uitzetten onder interne klanten. Wij verwerken de uitkomsten en verbetersuggesties van uw interne klanten in een compacte rapportage. Daarnaast nemen wij de resultaten mee in zowel de benchmarkrapportage als in de MT-presentatie.

De gecombineerde resultaten bieden uw organisatie daarmee een complementair en integraal beeld over uw overhead. Ze stellen u in staat om conclusies te trekken over de huidige status van uw overhead en bieden daarnaast concrete verbetersuggesties om zowel de bedrijfsvoering als geheel als de ondersteunende afdelingen afzonderlijk onderbouwd te verbeteren.

Bekijk hier een voorbeeld enquête toegevoegde waarde overhead.

Aanvullende informatie

 • Standaard. De Benchmark Care 2021 start in april. De kosten worden gedragen door alle deelnemers.
 • Abonnement. Veel organisaties nemen (twee)jaarlijks deel aan de Benchmark Care. Voor deze frequente deelnemers is het interessant om een abonnement te kiezen. Wanneer u een abonnement neemt voor drie deelnames in de periode 2021-2025, krijgt u korting op het deelnamebedrag. U bepaalt zelf in welke jaren binnen deze periode u deelneemt. De totale abonnementskosten (drie deelnames) worden vooraf in rekening gebracht.
 • Optie: invulondersteuning. Onze ervaring leert dat het passend toedelen van de formatie, kosten en opbrengsten aan de benchmarkcategorieën deelnemers de meeste tijd kost. Daarom bieden wij invulondersteuning aan. We maken op basis van uw administratie een onderlegger, verzorgen de toedeling, valideren deze met u en verzorgen het passend invullen van de formatie, kosten en opbrengsten in de digitale vragenlijst. Wij trekken hierin samen met u op. Dit bespaart u invultijd en leidt tot een nog zuiverdere benchmarkvergelijking. De definitieve onderlegger ontvangt u van ons.
Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Objectief inzicht in de omvang en samenstelling van zowel overhead als primair proces, productiviteit, administratieve belasting in het primaire proces en financiële positie.
 • Vergelijking met zorgaanbieders met soortgelijke zorgproducten.
 • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
 • Concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
 • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
 • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

In 2020 beveelt maar liefst 91% van de deelnemers de Benchmark Care aan bij collega-aanbieders. Zij noemen de persoonlijke begeleiding, onze inhoudelijke kennis van zowel zorg als bedrijfsvoering, uitgebreide validatie en heldere rapportage als belangrijkste pluspunten.

Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Benchmark Care
Vanaf € 3.950,- (zie onderstaande prijstabel)

Omzet
organisatie

Eenmalige
deelname

Eenmalige
deelname
met invulondersteuning

Abonnement

Abonnement 
met invulondersteuning

Module
toegevoegde
waarde
overhead
(NIEUW)

 < € 50 miljoen

 € 3.950,-

 € 4.900,-

 € 3.350,-

 € 4.150,-

 € 3.950,-

 € 50 m - € 100  miljoen  € 4.450,-  € 5.550,-  € 3.800,-  € 4.700,-  € 4.250,-
 € 100 - € 200 miljoen

 € 4.950,-

 € 6.400,-  € 4.200,-  € 5.450,-  € 4.450,-
 > € 200 miljoen  € 5.400,-  € 7.200,-  € 4.500,-  € 6.100,-

 € 4.850,-


* Deze bedragen zijn exclusief 21% btw.