Benchmark Care | Berenschot

Benchmark

Benchmark Care

Neem deel aan de Benchmark Care voor VVT, GGZ en GHZ-aanbieders en til uw bedrijfsvoering naar een hoger plan op basis van de meest actuele en betrouwbare (referentie)cijfers en concrete adviezen.

Afbeelding - Benchmark Care

Hoe verhouden de formatie en kosten van de overhead en het primaire proces van uw zorgorganisatie (VVT, GGZ of GHZ) zich tot die van een referentiegroep met vergelijkbare zorgorganisaties? Welke opvallende uitkomsten zien wij in de bedrijfsvoering (en meer specifiek in de overhead) van uw organisatie? Wat zijn mogelijke verklaringen? En wat zijn de ‘knoppen’ om de bedrijfsvoering daadwerkelijk onderbouwd en integraal te verbeteren?

Dit zijn de belangrijkste vragen die de Benchmark Care van Berenschot al sinds 2003 beantwoordt. Wij hebben Nederlands meest omvangrijke en betrouwbare database opgebouwd. Onze referentiecijfers kunnen u helpen om te bepalen welke aard, omvang en kwaliteit van de overhead voor uw organisatie passend zijn. Onze definities en referentiecijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als richtlijn gezien. Hiermee levert de Benchmark Care al jaren een onafhankelijke bijdrage aan de discussie over de bedrijfsvoering binnen de zorg.

Resultaat

U ontvangt een organisatiespecifieke rapportage (zie voorbeeld rechts op deze pagina). Daarin leest u de punten waarop de bedrijfsvoering in uw organisatie afwijkt van de meest passende referentiegroep en waarom. Daarnaast biedt de rapportage inzicht in de meest actuele ontwikkelingen en onze visie op het onderbouwd verbeteren van de bedrijfsvoering. Tot slot beschikken wij over een rapportage met onze visie en generieke aanbevelingen op de overheadfuncties (zie voorbeeld rechts op deze pagina). Zo helpen wij uw organisatie om onderbouwd en effectief te sturen op de ontwikkeling van de eigen bedrijfsvoering.

Werkwijze

Benchmark Care

Onze werkwijze

Wij starten met een digitale bijeenkomst waarin wij de vragenlijst en werkwijze toelichten. Zo helpen wij u zo goed mogelijk op weg om de vragenlijst efficiënt en goed in te vullen. U vult de benchmarkvragenlijst online in. Indien gewenst, ondersteunen wij u daarbij. Op basis van de door u aangeleverde gegevens, stellen wij een conceptvergelijking op. Deze bespreken wij met u in een persoonlijk (digitaal) gesprek.

Na validatie en duiding van de uitkomsten, ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom uw organisatie afwijkt van het gemiddelde in de meest passende referentiegroep (keuze in sector, subsector en omvang). Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering (zie ook onze voorbeeldrapportage).

Tot slot presenteren wij de resultaten en aanbevelingen aan de RvB en/of MT, zodat u alle nodige inzichten en adviezen voor handen heeft voor verbetering.

Optioneel: toegevoegde waarde overhead in beeld (OVA)

De toegevoegde waarde van overhead is optimaal als de benodigde kwaliteit wordt geboden tegen minimale kosten. Dit vraagt inzicht, zowel in de omvang als de toegevoegde waarde van uw overhead. De Benchmark Care gaat in op de omvang. De module ‘Overhead Value Analyse’ geeft u dit inzicht.

Middels een maatwerkenquête wordt een representatieve groep van ‘interne klanten’ bevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde. Dit levert de volgende inzichten op:

 • De mate waarin de overheaddienstverlening aansluit op de behoefte van de ‘interne klant’.
 • De kwaliteit van de dienstverlening.
 • De klantgerichtheid van de afdelingen.
 • De sterke punten en verbetermogelijkheden van de ondersteunende afdelingen.

Wij trekken samen op om tot een passende enquête voor uw organisatie te komen. De aanpak op hoofdlijnen:

 • Wij starten met een gesprek waarin wij aanpak, planning en interne communicatie over de OVA bespreken en maken werkafspraken.
 • U ontvangt daarna van ons een format waarin aangegeven kan worden welke ondersteunende afdelingen in de enquête worden meegenomen en wat per afdeling de belangrijkste producten/diensten zijn. Wij valideren dit conceptoverzicht met vertegenwoordigers van deze afdelingen voor een gedragen en betrouwbare basis voor de enquête.
 • Vervolgens bespreken wij welke vragen u in de enquête wilt hebben. Wij passen onze standaardversie aan om tot een enquête te komen die qua vragen en invultijd bij uw wensen past. Onze digitale OVA-tool verwerkt alle input tot een heldere enquête.
 • Wij ondersteunen u bij het bepalen van een goede responsegroep (welke functies en aantal). Het uitzetten van de enquête doet u zelf in onze tool. U heeft hierbij de keuze om alle respondenten de gehele enquête in te laten vullen of per respondent een selectie te maken op onderdelen. Wij houden u op de hoogte van de response en versturen desgewenst een reminder aan wie de enquête nog niet heeft ingevuld.
 • Bij voldoende response voor een betrouwbaar resultaat, sluiten wij de enquête en verwerken wij de uitkomsten en verbetersuggesties van uw interne klanten in een compacte rapportage. Wij voegen onze adviezen hieraan toe. Daarnaast nemen wij de resultaten mee in zowel de benchmarkrapportage als in de MT-presentatie die onderdeel is van het benchmarktraject.

De gecombineerde benchmark- en OVA-resultaten bieden uw organisatie daarmee een complementair en integraal beeld over uw overhead. Ze stellen u in staat om conclusies te trekken over de huidige status van uw overhead en bieden concrete verbetersuggesties om zowel de bedrijfsvoering als geheel als de ondersteunende afdelingen afzonderlijk onderbouwd te verbeteren.

Bekijk voorbeeldenquête en -rapportage:

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Objectief inzicht in de omvang en samenstelling van zowel overhead als primair proces, productiviteit, opbrengsten en financiële positie.
 • Vergelijking met zorgaanbieders met soortgelijke zorgproducten.
 • Persoonlijke begeleiding, veel aandacht voor validatie en duiding van het verhaal achter de cijfers.
 • Concrete adviezen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
 • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
 • Leren van de meest actuele inzichten, good practices en collega-organisaties.

In 2022 beveelt maar liefst 90% van de deelnemers de Benchmark Care aan bij collega-aanbieders. Zij noemen de persoonlijke begeleiding, onze inhoudelijke kennis van zowel zorg als bedrijfsvoering, de validatie en de duiding van de cijfers met het verhaal erachter en de heldere rapportage als belangrijkste pluspunten.

Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

In onderstaande keuzehulp kiest u voor welke variant en opties u wilt inschrijven. U ziet dan ook welke prijzen daarbij horen.

 • Eenmalige deelname. De kosten worden gedragen door alle deelnemers en zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie. Klik een variant in het inschrijfformulier aan om de prijs voor eenmalige deelname te zien.
 • Abonnement. Veel organisaties nemen (twee)jaarlijks deel aan de Benchmark Care. Voor deze frequente deelnemers is het interessant om een abonnement te kiezen. Wanneer u een abonnement neemt voor drie deelnames in de periode 2022-2026, krijgt u ±15% korting op het deelnamebedrag. U bepaalt zelf in welke jaren binnen deze periode u deelneemt. De totale abonnementskosten worden vooraf in rekening gebracht.
 • Optie: invulondersteuning. Onze ervaring leert dat het passend toedelen van de formatie, kosten en opbrengsten aan de benchmarkcategorieën deelnemers de meeste tijd kost. Daarom bieden wij invulondersteuning aan. We maken op basis van uw administratie een onderlegger, verzorgen de toedeling, valideren deze met u en verzorgen het passend invullen van de formatie, kosten en opbrengsten in de digitale vragenlijst. Wij trekken hierin samen met u op. Dit bespaart u invultijd en leidt tot een nog zuiverdere benchmarkvergelijking. De definitieve onderlegger ontvangt u van ons.
 • Optie: module Toegevoegde Waarde Overhead. Deze module geeft inzicht in de toegevoegde waarde. Middels een enquête wordt een representatieve groep van ‘interne klanten’ (vaak hoger- en middenmanagement) bevraagd naar hun mening over de toegevoegde waarde van de overhead.
Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag
Actueel en betrouwbaar

Zo werkt de Benchmark Care

Dit is de meerwaarde van de Benchmark Care

Til de bedrijfsvoering van uw zorgorganisatie naar een hoger plan op basis van de meest actuele en betrouwbare (referentie)cijfers en concrete adviezen.